2005-09-05 17:15:54

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Ako každú nedeľu aj včera napoludnie sa Benedikt XVI. modlil spoločne s veriacimi vo svojom letnom sídle v Castel Gandolfo, mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým sa k nim obrátil týmito slovami:
 
Drahí bratia a sestry,
 
Eucharistický rok sa blíži k svojmu záveru. Zavŕši sa v októbri počas Riadneho zhromaždenia synody biskupov vo Vatikáne, ktorá sa koná na tému: „Eucharistia ako zdroj a vrchol života a poslania Cirkvi“.
 
Milovaný pápež Ján Pavol II. chcel, aby tento rok, osobitne venovaný tajomstvu Eucharistie, opäť prebudil kresťanskú vieru, úžas a lásku voči tejto veľkej sviatosti, ktorá je skutočným pokladom Cirkvi. S akou zbožnosťou on slávil svätú omšu, ktorá bola hlavnou časťou dňa! Koľko času trávil poklonou, v tichej modlitbe pre svätostánkom!
 
Počas posledných mesiacov ho choroba vždy viac pripodobňovala trpiacemu Kristovi. Veľmi oslovujúce bolo, že v hodine smrti spojil obetu svojho života s obetou Krista vo svätej omši, ktorá bola slávená v blízkosti jeho lôžka.
 
Jeho pozemská existencia sa zavŕšila vo veľkonočnej oktáve, v srdci tohto eucharistického roku, v ktorom sa uskutočnil prechod od jeho veľkého pontifikátu k môjmu. A tak s radosťou, od začiatku tejto služby, ktorú mi Pán zveril, opäť potvrdzujem ústredné postavenie tejto sviatosti, reálnej prítomnosti Krista v živote Cirkvi a každého kresťana“.
 
Pred blížiacou sa synodou v októbri, biskupi, ktorí budú jej členmi, študujú „pracovný materiál“ ktorý bol pre nich prichystaný. Žiadam však celé cirkevné spoločenstvo o spoluúčasť v tomto bezprostrednom prípravnom období, modlitbou či uvažovaním, a aby k tomu využilo každú príležitosť, udalosť a stretnutie.
 
Aj počas nedávneho Svetového dňa mládeže bolo niekoľko okamihov, ktoré poukazovali na tajomstvo Eucharistie. Opäť si spomínam napríklad na sugestívnu vigíliu sobotného večera 20. augusta, na Marienfelde, ktorá mala svoje vyvrcholenie v Eucharistickej poklone.
 
Bola to odvážna voľba, ktorá upriamila zrak a srdcia mladých na Ježiša, prítomného v Najsvätejšej sviatosti. Okrem toho, počas týchto pamätných dní, v niektorých kostoloch v Kolíne, v Bonne a v Dusseldorfe prebiehala ustavičná adorácia vo dne i v noci za účasti mnohých mladých, ktorí takto mohli spolu objaviť krásu kontemplatívnej modlitby!
 
Verím, že vďaka úsiliu pastierov a veriacich bude v každom spoločenstve vždy vytrvalá a vrúcna účasť na Eucharistii. Dnes by som chcel osobitne vyzvať k radostnému sväteniu „dňa Pána“, nedele, posvätného dňa pre kresťanov.
 
Z tohto hľadiska by som rád pripomenul postavu svätého Gregora Veľkého, na ktorého sme včera spomínali v liturgickom slávení. Tento veľký pápež pomohol rozvoju liturgie v jej rozličných aspektoch, osobitne pri náležitom slávení Eucharistie, čo malo historický význam.
 
Nech jeho orodovanie, spolu s orodovaním Panny Márie, nám každú nedeľu pomáha žiť v plnosti veľkonočnú radosť a stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom“.
 
Po modlitbe Anjel Pána, Svätý Otec ešte dodal:
 
„Počas týchto dní všetci s bolesťou prežívame katastrofu, ktorú zapríčinil hurikán v Spojených štátoch amerických, osobitne v New Orleans. Túžim ubezpečiť o mojich modlitbách za zomrelých a ich príbuzných, za zranených, za tých, ktorí stratili strechu nad hlavou, za chorých, za deti a za starých ľudí.
 
Žehnám všetkým, ktorí sa zapojili do ťažkých záchranárskych prác a do obnovy krajiny. Predsedu Pápežskej rady Cor Unum, arcibiskupa Paula Jozefa Cordesa som poveril, aby postihnuté obyvateľstvo ubezpečil o mojej solidarite.
 
Spomínam aj na iracký ľud, ktorý uplynulú stredu videl zomierať obete nezadržateľnej paniky, stovky ich spoluobčanov, predovšetkým starých ľudí, žien a detí, - ktorí sa v Bagdade stretli na náboženskej spomienkovej slávnosti.
 
Kiež Všemohúci sa dotkne sŕdc všetkých, aby sa konečne v tejto trýznenej zemi obnovila atmosféra zmierenia a vzájomnej dôvery.
 
(redakcia, 040905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.