2005-09-05 17:43:40

Piero Coda, a Pápai Lateráni Egyetem teológia professzora az iszlámmal folytatandó párbeszédről


„A vallási előtt, inkább politikai, gazdasági és részben kulturális jellegűek az iszlámmal folytatott párbeszéd nehézségei” – hangsúlyozza Piero Coda professzor, aki az Olasz Teológusok Társulatának is elnöke, valamint az iszlám kultúra ismerője. Számos iráni útja mellett, az elmúlt években nyomon követte egy muzulmán lány licenciátusát a Lateráni Egyetemen.
A professzor szerint az iszlám világ szemében a nyugati civilizáció úgy jelenik meg, mint ahol a vallásosság teljesen mellőzött, viszont hangsúlyosak a tudományos és a technológiai fejlődés szempontjai, a szekularizált társadalmi élet, a gazdasági uralom és a politikai hatalom. Ezért szükséges, hogy a Nyugat egy tényleges kölcsönösségen alapuló stratégiát alakítson ki az iszlámmal folytatott párbeszéd terén, mellőzve a gyarmatosítási logikát. Természetesen léteznek a kulturális különbségek megértésének problémái is, melyek nem kis mértékben befolyásolják a társadalmi és a politikai kapcsolatokat. Szükséges a kölcsönös megértés keresése, a sztereotípiák és az előítéletek mellőzése. Végül vallási szinten – és itt az egyház szerepe elkerülhetetlen – a két hagyomány között meglevő hasonlóságokra kell építeni és ezen az alapon – egy későbbi lépésként – szembe lehetne nézni a különbségekkel is.
Fontos az olasz egyház összekötő- és a párbeszédet folytató szerepe. Az egyháznak a bevándorlók befogadása felé illetve egy megfelelő integráció irányába kell haladnia. Érzékennyé kell tennie a társadalmat az iszlám igazi arcának megismerésére, valamint elő kell segítenie olyan kultúra megteremtését, amely képes értelmezni és kezelni a napjainkban megélt átalakulási folyamatot. Az iszlám vallású bevándorlók számának növekedése és a terrorizmus szélsőséges és beteges terjedése szükségessé teszi a lelkiismeret-vizsgálatot és az Evangéliumtól áthatott olyan új kulturális és társadalmi modell megteremtését, amely képes pozitív lehetőséggé átalakítani ezt a nagy jelentőségű történelmi kihívást.All the contents on this site are copyrighted ©.