2005-09-05 17:20:06

Musíme hľadať plnú a viditeľnú jednotu kresťanov


Vatikán: „Hľadanie plnej a viditeľnej jednoty, medzi všetkými Kristovými učeníkmi je osobitne nevyhnutné v našej dobe a kvôli tomu pociťujeme potrebu hlbokej duchovnosti a rastúcej vzájomnej lásky“.
 
Uviedol to dnes Benedikt XVI. v liste, ktorý adresoval účastníkom Medzikresťanského sympózia. Stretnutie organizuje v Assisi Inštitút spirituality Pápežskej univerzity Antonianum a Aristotelova univerzita v gréckom Solúne.
 
Vatikán na sympóziu zastupuje kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.
 
„Dialóg a konfrontácia v pravde a láske, ktoré sa rozvinú počas sympózia“ – napísal ďalej Svätý Otec – „pomôžu vystúpiť spoločnej viere spolu s teologickými a liturgickými aspektmi, ktoré sú charakteristické pre Východ i Západ a navzájom sa dopĺňajú pri budovaní Božieho ľudu“.
 
Benedikt XVI. v liste dodal, že „absencia plnej jednoty bohužiaľ nedovoľuje koncelebráciu, ktorá pre jedných aj druhých je znamením tej plnej jednoty, ku ktorej sme všetci povolaní. V každom prípade to bude výzvou na zintenzívnenie modlitieb, štúdia a dialógu s cieľom vyriešiť nezhody, ktoré pretrvávajú dodnes.
 
Realizácia plnej jednoty kresťanov musí byť cieľom pre všetkých tých, ktorí vyznávajú vieru v Cirkev, jednu, svätú, katolícku a apoštolskú.
 
Sympózium – uviedol na záver listu Benedikt XVI. – ktoré chce kráčať v stopách podobných ekumenických iniciatív, vyťahuje na svetlo úsilie, hľadanie a štúdium s cieľom vyjasniť vzájomné rozdiely a prekonať nepochopenia.
 
V tejto línii teologické inštitúty môžu vykonať rozhodujúcu úlohu pri formácii nových generácií a obnovenom svedectve kresťanov v súčasnom svete“.
 
(redakcia, 050905, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.