2005-09-05 14:29:13

Benediktas XVI audiencijoje priėmė Ispanijos karališkąją šeimą


Popiežius Benediktas XVI pirmadienio rytą privačioje audiencijoje priėmė Ispanijos karališkąją šeimą - Karalių Joną Karolį I ir karalienę Sofiją bei juos lydėjusius asmenis. Karališkoji šeimą į Romą atskiro pirmadienio rytą. Šv. Tėvo audiencija Ispanijos karališkajai šeimai įvyko Kastelgandolfo Apaštališkuosiuose rūmuose. Tuoj po jiems suteiktos Popiežiaus audiencijos Ispanijos karališkoji šeima išskrido atgal į Madridą.

*

Kitose pirmadienio ryto audiencijose Šv. Tėvas priėmė kelis Meksikos vyskupus, šiomis dienomis su kitais savo šalies ganytojais Romoje dalyvaujančius vizite “ad Limina” ir du artimiausius bendradarbius – Vyskupų kongregacijos prefektą kardinolą Re ir savo vikarą Romos miestui, kardinolą Ruini.All the contents on this site are copyrighted ©.