2005-09-03 16:53:31

Pranešimas apie šiemet vyksiančias kanonizacijos ir beatifikacijos ceremonijas


Popiežiaus namų prefektūra pranešė dar šiais metais skelbsimų naujų Bažnyčios Šventųjų ir Palaimintųjų kanonizacijos ir beatifikacijos skelbimo ceremonijų sąrašą. Iki 2005 metų pabaigos bus paskelbti 5 nauji šventieji ir 26 palaimintieji šešiose skirtingose ceremonijose, kurių kai kurios vyks Vatikane, o kitos – Italijoje ir Mek sikoje.
Kanonizacijos iškilmėms vadovaus popiežius, beatifikacijos – Šv. Tėvo pavedimu artimiausi Popiežiaus bendradarbiai – kardinolai.
Pirmoji ceremonija įvyks spalio 9-ąją. Bažnyčios palaimintuoju bus skelbiamas Dievo tarnas, kardinolas Klemensas Augustas von Galen. Žymus Vokietijos Bažnyčios ganytojas buvo Miunsterio vyskupas. Jis mirė 1946 metais. Beatifikacijos ceremonija įvyks šv. Petro bazilikoje Vatikane. Beatifikacijos iškilmei vadovaus šv. Tėvo paskirtas kardinolas.
Spalio 23-ąją Šv. Petro aikštėje Vatikane vyks kanonizacijos šv. Mišios, kurioms vadovaus popiežius Benediktas XVI. Popiežius paskelbs šventaisiais 5 palaimintuosius. Tai:

jėzuitas kunigas Albero Hurtado Cruchaga, 1952 metais Čilėje miręs “El Hogar de Cristo” steigėjas,
kapucinų ordino narys italas Felice da Nicosia, kuris mirė XVIII amžiuje,
Ukrainos katalikų lotynų apeigų arkivyskupas Juozas Bilczewski, miręs 1923 metais, Juozapiečių kongregacijos steigėjas, 1920 metais miręs kun. Zigmantas Gorazdowski ir
Palaimintasis Gaetano Catanoso, Italijos diecezinis kunigas, Veronikiečių Švč. Kristaus Veido kongregacijos steigėjas, kuris mirė 1963 metais.
Spalio 29-tą dieną šv. Petro bazilikoje Popiežiaus įgaliotas kardinolas paskelbs palaimintaisiais 8 Ispanijos Bažnyčios kankinius – 1936 metais žuvusius Maria de los Angels e Ginard Martì ir Josè Tapies Sirvant bei 6 bendramin čius.
Lapkričio 6-tą dieną rengiama Beatifikacijos ceremonija įvyks šiaurės Italijos Vicenza mieste. Vienas Popiežiaus Benedikto XVI įgaliotas kardinolas paskelbs palaimintąja italę pasaulietę Eurosia F abris.

Lapkričio 13-tą Beatifikacijos ceremonijos vyks Vatikano bazilikoje. Bažnyčios palaimintaisiais bus paskelbti prancūzas Charles de Foucauld ir dvi italės vienuolės, Maria Pia Mastena ir Maria Crocifissa Curc io.

Paskutiniosios Popiežiaus namų prefektūros sąraše minimos beatifikacijos ceremonijos įvyks Meksikoje, lapkričio 20-tą dieną. Kaip ir kitoms beatifikacijos apeigoms ir Meksikos Guadalajara mieste rengiamai ceremonijai vadovaus popiežiaus skiriamas kardinolas. Gvadalaharoje vysiančiose Beatifikacijos apeigose Bažnyčios palaimintaisiais bus paskelbta 13 Meksikos Bažnyčios kankinių.All the contents on this site are copyrighted ©.