2005-09-02 17:38:26

Kresťania v Iraku žiadajú zmeny v novej ústave


Irak: Katolícky patriarcha Chaldejskej cirkvi v Bagdade, Emmanuel III. Delly vyzval predstaviteľov zahraničných štátov o podporu realizácie zmien v náčrte Irackej Ústavy, ktorá predstavuje islamský zákon ako základný prameň práva v krajine.
 
„Nie sme spokojní s týmto návrhom, aj keď pre krajinu je určitým krokom dopredu“ – konštatuje predstaviteľ najpočetnejšej kresťanskej cirkvi v krajine, ktorá má do 800 tisíc veriacich – a dodáva – „žiadam predstaviteľov zahraničných štátov a tiež Svätú Stolicu, aby využili svoj vplyv, ktorý by viedol k úprave niektorých článkov v súčasnom návrhu ústavnej Konštitúcie tak, aby boli zabezpečené rovnaké práva pre všetkých obyvateľov krajiny.“
 
(Zenit, 010905, ls)All the contents on this site are copyrighted ©.