2005-09-02 16:28:03

A Szentírás az egyház életében – nemzetközi biblikus összejövetel Rómában


Szeptember 14 és 18 között 98 országból 400-an vesznek részt azon a találkozón, amelyet a „Dei Verbum” k. zsinati konstitúció közzétételének 40. évfordulója alkalmából rendeznek meg Rómában. A résztvevők között van számos bíboros, mintegy 100 püspök, valamint egyházi szervezetek, mozgalmak képviselői, akik valamilyen formában kapcsolatban állnak munkájukban a Szentírással: a lelkipásztorkodás, fordítás, bibliai tanulmányok terén. A találkozót a Katolikus Bibliaszövetség és a Keresztények Egységének Pápai Tanácsa közösen szervezi.
Az 1962 és 65 között megrendezett II. vatikáni zsinat egyik legfontosabb újítása volt, hogy rámutatott a Biblia központi szerepére mind az egyház mind a világ életében. Döntő volt ennek az állításnak a megszilárdítása szempontjából az a dokumentum, amelyet nem sokkal a zsinat befejezése, 1965. november 18-án hagytak jóvá a zsinati atyák, hosszú évekig tartó előkészítő munka és vita után. Ez volt a kinyilatkoztatásról szóló, Isten Igéje „Dei Verbum” k. konstitúció. Olyan szövegről van szó, amely Walter Kasper bíboros, a Keresztények Egysége Pápai Tanácsának elnöke szerint „egyre inkább elmélyítette a Szentírás jelentőségének tudatát, előmozdította a Biblia jobb megismerése terén végzett pasztorációt és új lendületet adott a tudományos Biblia-kutatásnak.”
A találkozó társrendezője, a Katolikus Bibliaszövetség, amelyhez 127 ország 330 intézete tartozik. A nemzetközi szervezetet VI. Pál pápa hozta létre a II. vatikáni zsinat után. Célja, hogy elősegítse, és nemzetközi szinten összehangolja a katolikus Bibliaapostolságot. Magyarország, az 1989-ben alakult Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat révén kapcsolódik a Katolikus Bibliaszövetséghez.
A szeptember közepén megrendezésre kerülő találkozón a következő témákat vitatják meg: egzegézis, katekézis és liturgia, ökumenikus párbeszéd, kapcsolat a zsidósággal, vallásközi párbeszéd, az új vallási mozgalmak és a növekvő fundamentalizmus kihívásai, a vallási értékek kérdése a szekulariziált társadalmakban, valamint az igazságosság és a béke témaköre a globalizált világban.
Felszólal többek között Walter Kasper bíboros, továbbá Carlo Maria Martini bíboros, Milánó nyugalmazott érseke, John Onaiyekan nigériai főpásztor, Abuja érseke. Az összejövetel csúcspontját jelenti a Szent Péter bazilikában bemutatásra kerülő szentmise, amely után XVI. Benedek pápa magánkihallgatáson fogadja a résztvevőket. A Szentatya, mint fundamentális teológia és dogmatika professzor tevékenyen részt vett Frings bíboros, egykori kölni érsek teológiai tanácsadójaként a Dei Verbum k. dokumentum kidolgozásában.All the contents on this site are copyrighted ©.