2005-09-02 17:45:18

Šventajai Žemei reikia ne mūrų, o tiltų.


Šiuos popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius priminė dabartinis Apaštališkasis nuncijus Izraelyje, arkivyskupas Pietro Sambi aptardamas dabartinę padėtį Šventojoje Žemėje. Nuncijus per italų radiją Radio Toscana network dalijosi mintimis tiek apie taiką ir saugumą Šventojoje Žemėje, tiek apie susitikimą Jeruzalėje su italais maldininkais atvykusiais iš Florencijos arkivyskupijos. Pasak nuncijaus, Gazos ruožo išlaisvinimas yra labai svarbus žingsnis. Už jį Izraeliui tenka brangiai sumokėti, tačiau nors tai galėtų priartinti taiką, bet vis vien nepateisina saugumo užtvaros statymo. Šventajai Žemei nereikia mūrų, reikia tiltų, - kalbėjo nuncijus, primindamas Jono Pauliaus II žodžius. Izraelio statomą saugumo užtvarą nuncijus pavadino gėdos ženklu. Reikia stengtis padėti Šventosios Žemės krikščionims taip, kad mūro būvimas jų nepavergtų dvasiniai ir moraliniai. Tada bus lengviau jį nugriauti, - kalbėjo Nuncijus. Arkivyskupas Pietro Sambi taip pat patarė nebijoti kelionių į šventąsias vietas. Šiuo metu Šventojoje Žemėje lankosi daug maldininkų. Galite būti ramūs – piligrimų keliai yra saugūs, nes maldininkai ir turistai yra bene svarbiausias pajamų šaltinis tiek izraeliečių, tiek palestiniečių vyriausybėms. Be to, - sakė nuncijus, tikinčiųjų pareiga liudyti solidarumą su sunkiai pragyvenančiais ir Artimųjų rytų taikos siekius užtariančiais Šventosios Žemės katalikais. Mat jų vaidmens Šv. Žemėje svarba priklauso nuo to, kiek yra remiami viso pasaulio katalikų, - kalbėjo Apaštališkasis nuncijus Izraelyje Pietro Sambi, kuris drauge yra Apaštališkasis delegatas Jeruzalėje ir Palestinoje.
All the contents on this site are copyrighted ©.