2005-08-31 18:15:17

Popiežiaus užuojauta amerikiečiams.


Popiežius Benediktas XVI pareiškė užuojautą Jungtinėms Amerikos Valstijoms, šalies vyriausybei ir Bažnyčiai, o ypač žmonėms, kurių artimieji žuvo nuo šiomis dienomis pietines Luizianos ir Floridos valstijas nusiaubusio uragano. Labiausiai nukentėjo Luizianos sostinės – New Orelans, kuriame žuvo šimtai žmonių.

Užuojautos telegramą, adresuotą Amerikos vyskupams ir valdžiai, popiežiaus Benedikto XVI vardu pasirašė Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano. Šventasis Tėvas meldžia Dievą suteikti stiprybės ir paguodos visiems nukentėjusiems ir gedintiems žuvusiųjų,- rašoma telegramoje. Popiežius taip pat reiškia solidarumą ir dėkoja visiems kas artimo meilės kupini stengiasi padėti nuo uragano nukentėjusiems žmonėms.

Bažnyčia Jungtinėse Amerikos Valstijose solidarizuojasi su nuo uragano Katrina nukentėjusiais žmonėmis.

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas William Stephen Skylstad pakvietė diecezijas aktyviai ir dosniai teikti pagalbą neseniai praūžusio uragano Katrina metu didžiulę žalą patyrusiems žmonėms. „Milijonams žmonių reikia paramos ir katalikiškos pagalbos asociacijos bus vienos iš pirmųjų, kurios ja suteiks“, rašoma Vyskupų Konferencijos pirmininko visų šalies diecezijų vyskupams pasiųstame pranešime ir primenama, kad „JAV Caritas organizacija, bendradarbiaudama su diecezijų Caritas, turi profesionalią ir gerai išvystytą sistemą, galinčią suteikti pagalba ten, kur jos labiausiai reikia“. Pagalbos poreikis, pridūrė vyskupas Skylstad ragindamas vyskupus paskatinti savo diecezijų kunigus ir pasauliečius aktyviai prisidėt pagelbstint nukentėjusiesiems, yra tikrai didelis bei bus ilgalaikis.
All the contents on this site are copyrighted ©.