2005-08-31 15:54:28

Cerkiewna demokracja


Do dokonania wyboru między liberalnym zapatrzeniem się w Zachód, a interesami narodu wezwał władze rosyjskie ksiądz Wsiewołod Czaplin. Zastępca przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego przedstawił swą wizję prawdziwej demokracji w wywiadzie udzielonym prawosławnej radiostacji Radoneż.

Według Czaplina społeczeństwo obywatelskie, to takie, które posiada możliwość stowarzyszania się ludzi i wpływania na władze i jej elity niezależnie od poglądów, ludzi, którym droga jest ojczyzna i historia narodu. Spontanicznie zrodzone stowarzyszenia obywateli a niesformalizowane organizacje powstrzymają ,,pomarańczowy tłum”- jak się wyraził Czaplin. Z takimi to spontanicznymi stowarzyszeniami władze powinny prowadzić dialog, a nie ,,ze sztucznymi quasi obywatelskimi organizacjami finansowanymi często z zagranicy”. ,,Pomarańczowa rewolucja” wg przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego to tylko ,,polittechnologia” lub ,,operacja specjalna”, przy pomocy której próbuje się zniszczyć państwo i zmienić drogę narodu rosyjskiego, jego wiarę, kulturę, mentalność i sposób życia. Masowe demonstracje uliczne nie są wg Czaplina przejawem prawdziwej demokracji, tylko wyreżyserowaną przez kręgi zachodnie masową manipulacją. Protojeriej Czaplin wezwał wszystkich obywateli prawosławnych do sprzeciwu wobec ,,działań pomarańczowych” i wszystkich innych prób ustanowienia w kraju ,,marionetkowego reżimu kierowanego przez zachodnie ambasady a władze rosyjskie do dokonania wyboru między interesami narodu Rosji a umizgami wobec Zachodu”.

Właściwie wypowiedź oficjalnego przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego nie wymaga komentarza, ale z pewnością ,,spontaniczne” działania prezydenta Łukaszenki wobec Związku Polaków na Białorusi są w pojęciu Wsiewołoda Czaplina bardziej demokratyczne niż zryw Solidarności 25 lat temu czy masowe wystąpienie narodu Ukrainy ponad pół roku temu.

W. Raiter, Moskwa
All the contents on this site are copyrighted ©.