2005-08-30 12:44:49

Kolín 2005 - rozhovor s mons. Sigalinim


„Iba prostredníctvom svätých, len od Boha môže prísť k pravej revolúcii, skutočnej premene sveta“. To sú slová, ktorými sa Benedikt XVI. obrátil k tisíckam mladých na Marienfelde v Kolíne počas nedávneho Svetového stretnutia mladých.

Na otázku, čo zostalo v srdciach mladých po stretnutí, pre Vatikánsky rozhlas odpovedá, taliansky biskup z diecézy Palestrína, Mons. Domenico Sigalini:

O: Pokiaľ ide o mňa, v mojej diecéze vidím, že v mladých zostalo nadšenie. Neustále ma bombardujú e-mailami, a počas mojich návštev vo farnostiach sa ma pýtajú, ako možno pokračovať v prežívaní tohto duchovného kreatívneho napätia. Myslím teda, že v mladých zostala chuť prežívať vo svojich srdciach a tiež uvádzať do každodenného života to, čo si priniesli z Kolína.

Aká bola vaša osobná skúsenosť v Kolíne?
O: Moja osobná skúsenosť bola, že som stretol mladých, ktorí túžili vyjasniť si otázky spojené so životnými postojmi, čo som v minulosti až tak nevnímal. Tí, ktorí sa vydali na cestu tejto dobrodružnej skutočnosti, chcú mať jasné odpovede. Čo znamená nie povrchné, ale mať odpovede, ktoré ukazujú jasný smer, ktorý je potrebné nasledovať.

Svätý Otec nehovoril o dogmách, ale pokúsil sa ukázať mladým krásu a radosť, ktorú prináša do života viera.
O: Presne. A dokonca to vyjadril aj svojim osobitným, striedmym správaním. So svojim úsmevom ktorý odzbrojuje, slovo, ktoré zachytáva myseľ i srdce. Vedel poukázať na stav ľudskej duše, potrebný pre mladého človeka, ktorý je v kontakte s Bohom. Čo je predovšetkým tryskajúce šťastie a potom pocit, že je milovaný preto, čím je. Mňa osobne veľmi oslovili slová o kúkoli, keď Svätý Otec povedal, ako dobre, že toto je v Evanjeliu, pretože tak aj my môžeme dúfať, že sa staneme lepšími.
Benedikt XVI. zdôraznil, že tajomstvo svätosti spočíva v priateľstve s Kristom. Ako však rozvíjať toto priateľstvo?
O: Rozvíja sa aj cez mentalitu elektronických správ „sms“, poviem to tak trochu zjednodušene. Čo značí, spájať s Ježišom všetky pocity, ktoré sa v živote vynárajú. Aj keď ide o tie najjednoduchšie veci. Napríklad, nie je potrebné, aby chlapec, či dievča vstupovali do dňa čítajúc horoskop. Naopak môžu sa v bezprostrednej modlitbe obrátiť na Ježiša, ako na svojho dôverného priateľa, ktorý chce spolu prežívať s nami deň. Títo mladí ľudia, podľa mňa sa budú modliť viac, ako by sme si mohli myslieť, ak dokážu pochopiť, že modlitba pozostáva z týchto maličkých strelných prosieb k priateľovi, ktorý neopúšťa.

Vo svojej katechéze v Kolíne ste hovorili aj o „generácii tzv. bedrovej módy, čo vyvolalo u mladých hlučný smiech. Ako vy vidíte túto generáciu?

O: Myslím, že ju musíme pozorovať, ale nie s predsudkami. Niekedy ta to nahnevá, keď ich vidíš takto oblečených aj v kostole. Keď takto prídu oblečení aj na birmovku, vravím si: „Nie je možné, aby si našli iný spôsob seba vyjadrenia? Avšak, keď sa pozrieme ponad túto skutočnosť, môžeme to vidieť aj inak. Totiž, že títo mladí majú potrebu k niekomu patriť. Je vidno, že tzv. bedrová móda oslovuje mladých vo veku 16-17 rokov, a tak aj invázia takto oblečených mladých bolo niečím novým na Svetovom dni mladých. Je vidieť, že títo mladí túžia, aby sme im podali ruku a viedli ich. Nechcú sa takto len ukazovať, ale chcú sa darovať s celou svojou telesnosťou a vitalitou.

„Boh je iný ako si ho predstavujeme“, povedal Svätý otec, „ a preto sa musíme učiť byť iní.“ Ale ako?

O: Predovšetkým pokúsiť sa pochopiť význam pápežových slov. Totiž, aby sme si nevytvárali vlastného Boha. Aby sme dokázali vzdať sa pohodlných schém, ktoré vyhovujú mladým ale aj nám dospelým, a do ktorých sme sa zamurovali. Je tu stále Božie slovo a kresťanská komunita, ktorá nám môže pomôcť stretnúť sa skutočne s Ježišom.All the contents on this site are copyrighted ©.