2005-08-29 16:25:42

Benedikt XVI. prijal predstaveného lefebristov


Vatikán: Svätý Otec dnes na osobitnej audiencii v apoštolskom paláci v Castel Gandolfo prijal generálneho predstaveného „Komunity svätého Pia X.“, Mons. Bernarda Fellaya, na jeho osobnú žiadosť.

Ide o komunitu stúpencov biskupa Marcel Lefebvrea, ktorá neprijala závery II. Vatikánskeho koncilu.

Vatikánsky hovorca Navarro-Valls vo vyhlásení po stretnutí uviedol, že Benedikta XVI. na stretnutí sprevádzal kardinál Darío Castrillón Hoyos, predseda Pápežskej komisie „Ecclesia Dei“.

„Stretnutie prebehlo v atmosfére lásky k Cirkvi a túžby dosiahnuť úplné spoločenstvo“ – zdôraznil Vatikánsky hovorca. „Napriek tomu, že obidve strany sú si vedomé ťažkostí, bola prejavená vôľa pokračovať v postupnom dialógu“.

Biskup Marcel Lefebvre, bol sklamaný vývojom v Cirkvi po II. Vatikánskom koncile a odmietol prijať pokoncilové zmeny a reformy. Okolo neho sa zhromaždila skupina tradicionalistov a konzervatívcov.

V roku 1976 bol suspendovaný, ale pokračoval ďalej vo vysviacaní kňazov a neskôr i biskupov. Lefebristi v roku 1988 prerušili všetky zväzky s Rímom.

(SEDOC, 290805, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.