2005-08-26 15:56:34

Nová Európska univerzita v Ríme


Rimini: V Taliansku otvorí tento rok svoje brány nová katolícka univerzita. „Jej akademický program je zameraný na profesionálnu prípravu študentov a kresťanskú formáciu, pretože viera potvrdzuje a pečatí námahu rozumu“ – uviedol to na stretnutí v Rimini páter Paolo Scarafoni, rektor novej Európskej univerzity v Ríme.

Založenie novej univerzity bolo oznámené 30. septembra minulého roku. V prvom akademickom roku univerzita otvára tri odbory: právo, psychológiu a históriu. Páter Scarafoni je presvedčený, že dozrel čas na to, aby kresťanský kultúrny model pomohol obnoviť univerzitnú formáciu.

Kultúrna dogma, podľa ktorej všetky oblasti ľudského života musia byť riadené iba rozumom, „viac nepresvedčuje nikoho“ – uviedol. Relativizmus mal nie menej negatívne následky, ako absolutizmus. Aj v prípade relativizmu, uviedol páter Scarafoni, sa jeho nepriateľom stal katolicizmus. Bol obvinený z absolutizmu, pretože človeku a ľudskému rozumu pripomína, že „pravda existuje a že rozum ju môže objaviť“.

Čo sa týka samotného vzdelávacieho procesu na univerzite, jej rektor zdôraznil vedenie dialógu so študentmi. „Centrálne miesto študenta znamená úspech v jeho formácii“ – uviedol. Rovnako výučba a výskum musia byť viac otvorené rozličným dimenziám pravdy. „To sa dá dosiahnuť – uviedol páter Scarafoni – rôznymi formami spolupráce medzi docentmi a tiež plnému otvoreniu sa príspevku filozofie a teológie“.
(zenit, 250805, lm)All the contents on this site are copyrighted ©.