2005-08-25 12:51:08

Nový metropolita grécko-pravoslávnej cirkvi v Jeruzaleme


Izrael: 14 členov grécko-pravoslávnej synody v Jeruzaleme zvolilo svojho nového patriarchu. Stal sa ním 53 ročný biskup Teofil. Nový jeruzalemský metropolita tak nahradí Irenea I., ktorý bol z tohto úradu odvolaný 24. mája konštantinopolskou panortodoxnou synodou, vedenou patriarchom Bartolomeom I.

Metropolita Teofil je gréckeho pôvodu a v minulosti pôsobil v bazilike Svätého hrobu. Taktiež bol predstaviteľom grécko-pravoslávnej cirkvi v Moskve a v Qatare.
„Naším úsilím, - ako povedal generálny sekretár Synody, arcibiskup Aristarchos, - bolo zvoliť patriarchu, ktorý by bol v stave dať patriarchátu opäť svoju prestíž. Teraz sa cítime silnejší čeliť a prekonať krízu a škandál spôsobený Ireneom I.“

O novom patriarchovi Teofilovi sa pre spravodajskú agentúru Asia News vyjadril aj člen Ochrany svätého hrobu, františkánsky páter Atanáz, keď povedal: „Mons. Teofil je srdečným a priateľským človekom. Je ním zabezpečená dobrá spolupráca medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou.“All the contents on this site are copyrighted ©.