2005-08-24 13:48:12

Vokietijos vyskupai didžiuojasi “savo” Popiežiumi


PJD sužadino didžiulį jaunimo entuziazmą ir nuostabų norą tikėti. Todėl atvirai kalbant būtų galima sakyti, kad PJD buvo didžiausias pasisekimas ir kad Šv. Tėvas puikiausiai išlaikė PJD egzaminą. Net labiausiai užkietėję apžvalgininkai teigiamai įvertino pirmąją Benedikto XVI kelionę į užsienį ir jo susitikimus su jaunimu. Taip apie popiežiaus Benedikto XVI apsilankymą Vokietijoje ir dalyvavimą XX PJD kalbėjo Vatikano radijui Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Mainco vyskupas, kardinolas Karl Lėman. Pasak jo, buvo galima aiškiai matyti nuoširdų šv. Tėvo atidumą kiekvienam atskirai sutiktam jaunuoliui, bet ir visiems jauniems žmonėms apskritai. Be to, įspūdį darė popiežiaus dėstomų minčių gilumas. Galop, nepriklausomai nuo Petrinei tarnystei būdingo orumo, buvo pastebimas Šv. Tėvo nuolankumas ir paprastumas, o tai daug ką reiškia bendraujant su jaunimu, - kalbėjo Vatikano radijui Vokietijos episkopato vadovas, kardinolas Lėmanas. Visa tai, sakė kardinolas, rodo, kad popiežiaus apsilankymas Vokietijoje buvo didelis pasisekimas. Mes, vokiečiai vyskupai, didžiuojamės “savo” Popiežiumi. Žinoma, jis priklauso visai Bažnyčiai, bet kaip tik todėl mes juo didžiuojamės, - sakė pokalbyje su mūsų radijo programų direktoriumi, tėvu Federiku Lombardžiu Mainco kardinolas Lėmanas.All the contents on this site are copyrighted ©.