2005-08-24 13:47:45

Brazilijoje bus švenčiama Gyvybės diena


Brazilijos vyskupai nutarė mobilizuoti šeimas ir parapijas, kad jos ryžtingiau skatintų vietinės valdžios atstovus, apygardų deputatus ir senatorius ginti gyvybę ir šeimą. Apie tai kalbama brazilų vyskupų pareiškime, paskelbtame rugpjūčio 16-tą dieną pasibaigus episkopato plenarinės sesijos darbams. Prieš vyskupų susirinkimą Brazilijos prezidentas Luiz da Silva jiems skirtame laiške patvirtino savo įsipareigojimą ginti žmogiškąjį orumą bet kada ir bet kokiomis aplinkybėmis, išpažinti etines Evangelijos ir tikėjimo vertybes, ginti gyvybę ir neskelbti krikščioniškiems principams priešingų iniciatyvų. Atsakyme prezidentui Brazilijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Gerardo Majella Agnelo paprašė šalies vadovo nuosekliai laikytis išsakytos pozicijos net tada, kai naudojasi įgaliojimais vetuoti įstatymus ir skirstyti finansinius išteklius. Laiške buvo išsakytas vyskupų nuogąstavimas dėl vyriausybės laikysenos Bažnyčios atžvilgiu. Laiške pažymima, jog Bažnyčiai buvo neteisėtai užkirstas kelias dalyvauti šiuo metu vykstančiuose debatuose ir komisijose opiausiais visuomenės gyvenimo klausimais. Ganytojai taip pat sukritikavo vyriausybės sprendimą gausiai į apyvartą išleisti visų rūšių kontracepcines priemones. Tarp konkrečių Brazilijos vyskupų iniciatyvų paminėtas sprendimas Brazilijoje švęsti Gyvybės dieną.


Brazilijos vyskupai 43-joje plenarinėje sesijoje taip pat turėjo progos susipažinti su Vatikano Radijo programų retransliacijomis jų šalyje. Brazilijai skirtas VR Brazilų programos parengtas laidas retransliuoja daugiau kaip 200 Brazilijos transliuotojų. Aptarę VR ir vietinių katalikiškų radijų bendradarbiavimo ir integracijos galimybes vyskupai atkreipė dėmesį į visos, ne vien katalikų, žiniasklaidos vaidmens svarbą Brazilijos evangelizavimui. Pagal naujausius statistinius duomenis apie brazilų religinį pastovumą, t.y. apie tikinčiųjų perėjimą iš vienos konfesijos į kitą, surinktus šešiuose Brazilijos didmiesčiuose, nustatyta, jog katalikai Brazilijoje šiuo metu sudaro 67 procentus gyventojų. Tai daugiau kaip 6 procentais mažiau nei prieš penkis metus. Per apklausas nustatyta, kad 24 procentai brazilų yra pakeitę savo konfesiją.All the contents on this site are copyrighted ©.