2005-08-22 16:56:24

Rozlúčkový príhovor Benedikta XVI. pred odletom do Ríma


Na záver tejto mojej prvej návštevy Nemecka ako Biskupa Ríma a nástupcu sv. Petra, musím znova vyjadriť úprimnú vďaku za privítanie akému sa dostalo mne, mojim spolupracovníkom a zvlášť mnohým mladým, ktorí prišli do Kolína zo všetkých kontinentov na tento Svetový deň mládeže.
 
Pán ma povolal aby som sa stal nástupcom nášho milovaného pápeža Jána Pavla II., ktorý bol inšpirátorom týchto Svetových dní mládeže. Toto dedičstvo som prevzal s radosťou a vzdávam Bohu vďaku za to, že mi dal príležitosť zakúsiť v spoločnosti toľkých mladých ľudí, tento ďalší krok ich duchovného putovania z kontinentu na kontinent, nasledujúc Kristov Kríž.
 
Som vďačný všetkým tým, ktorí tak efektívne zaistili, že každá fáza tohto výnimočného stretnutia prebehla riadnym a pokojným spôsobom. Tieto spoločne strávené dni dali mnohým mladým mužom a ženám z celého sveta, príležitosť dobre spoznať Nemecko.
 
Všetci dobre vieme o tom zle, ktoré vyšlo z našej vlasti v dvadsiatom storočí a my to s hanbou a bolesťou priznávame. V priebehu týchto dní, vďaka Bohu, sa stalo dosť jasným, že to bolo a je iné Nemecko, krajina výnimočných ľudských, kultúrnych a duchovných bohatstiev.
 
Dúfam a modlím sa, že sa toto bohatstvo, aj vďaka príležitosti posledných dní, môže znova šíriť po celom svete! Teraz sa mladí z celého sveta môžu vrátiť domov, obohatení o nové kontakty a skúsenosť dialógu a spoločenstva v rozličných krajoch našej vlasti.
 
Som si istý, že ich pobyt poznačený ich mladistvým entuziazmom, ostane prítomný ako príjemná spomienka u tých, ktorí im tak veľkodušne ponúkli pohostinnosť, a že to tiež bude znakom nádeje pre Nemecko. Vskutku môžeme povedať, že počas týchto dní sa Nemecko stalo centrom katolíckeho sveta.
 
Mladí ľudia z každého kontinentu a kultúry zhromaždení vo viere okolo svojich Pastierov a Petrovho nástupcu nám ukázali mladú Cirkev, tú, ktorá s fantáziou a odvahou chce načrtnúť ľudskejšiu a solidárnejšiu tvár ľudstva.
 
Nasledujúc príklad Mudrcov sa títo mladí muži a ženy vydali, aby stretli Krista tak ako o tom hovorí téma tohto Svetového stretnutia mládeže. Teraz sa vracajú do svojich krajov a miest, aby svedčili o svetle, kráse a sile Evanjelia, ktoré okúsili nanovo.
 
Nanovo musím vyjadriť vďaku všetkým tým, ktorí otvorili svoje srdcia a svoje domovy nespočetnému počtu mladých pútnikov. Som vďačný vládnym predstaviteľom, politickým autoritám a rôznym civilným a vojenským rezortom, a rovnako aj bezpečnostným službám a mnohým dobrovoľníckym organizáciám, ktoré vložili veľkú námahu do prípravy a realizácie každej iniciatívy a udalosti, počas tohto Svetového stretnutia mládeže.
 
Osobitné slová vďaky smerujú ku všetkým tým, ktorí pripravovali chvíle modlitby a reflexie, a rovnako aj liturgické slávnosti, výstižné príklady radostnej vitality viery, ktorá oživuje mladú generáciu našich čias. Rád by som vyjadril svoju vďaku predstaviteľom iných Cirkví, cirkevných Komunít a predstaviteľom iných náboženstiev, ktoré si želali byť prítomní na tomto dôležitom stretnutí.
 
Vyjadrujem svoju nádej, že môžeme posilniť náš spoločný záväzok učiť mladú generáciu v ľudských a duchovných hodnotách, ktoré sú nepostrádateľné pre budovanie budúcnosti pravej slobody a pokoja.
 
Moja hlboká vďaka patrí kardinálovi Joachimovi Meisnerovi, arcibiskupovi Kolína, Diecézy, ktorá hostila toto medzinárodné stretnutie, nemeckým biskupom, na čele s prezidentom biskupskej konferencie, kardinálom Karlom Lehmanom, kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam, farnostiam, laickým spoločenstvám a hnutiam, ktorí obetovali toľko energie aby pomohli prítomným mladým zozbierať zo svojho pobytu duchovné ovocie.
 
Vyjadrujem osobitné slovo vďaky mladým z Nemecka, ktorí rozličným spôsobom pomohli privítať iných mladých a zdieľať s nimi momenty viery, aby sa tak ony stali skutočne nezabudnuteľnými.
 
Dúfam, že táto udalosť zostane vpísaná do života nemeckých katolíkov a bude motiváciou pre obnovu duchovného a apoštolského úsilia! Kiež je Evanjelium prijímané v celku a dosvedčované s hlbokým presvedčením všetkými Kristovými učeníkmi aby sa tak stalo prameňom autentickej obnovy celej Nemeckej spoločnosti, vďaka tiež dialógu s rozličnými kresťanskými komunitami a nasledovníkmi iných náboženstiev.
 
Nakoniec, môj úctivý a srdečný pozdrav smeruje politickým, civilným a diplomatickým autoritám, ktoré sú prítomné na tomto rozlúčkovom ceremoniály.
 
Osobitne ďakujem vám, pán prezident za vašu pozornosť, osobného prijatia na začiatku mojej návštevy a tiež za účasť na tomto ceremoniály. Srdečné vďaka! Skrze vašu osobu ďakujem členom vlády a všetkým obyvateľom Nemecka, ktorého mnohí zástupcovia mi prejavili veľké sympatie, počas týchto hodín intenzívneho spoločenstva.
 
Plný emócií a spomienok z týchto dní sa teraz vraciam do Ríma. Na všetkých vás zvolávam hojné Božie požehnanie pre budúcu pokojnú prosperitu, svornosť a pokoj.All the contents on this site are copyrighted ©.