2005-08-22 16:07:56

Popiežius grįžo iš Vokietijos.


Pasibaigė pirmoji popiežiaus Benedikto XVI apaštalinė kelionė į užsienį. Tris su puse paros praleidęs savo gimtojoje Vokietijoje, dalyvavęs pagrindiniuose Koelne vykusių pasaulio jaunimo dienų renginiuose, sekmadienio vakarą popiežius parskrido į Romą. Popiežiaus lėktuvas Romos Ciampino oro uoste nusileido apie 21.50 valandą.

Dar grįžtame į Vokietiją ir apžvelgiame paskutinius du popiežiaus vizito įvykius: susitikimą su šalies vyskupais ir iškilmingą atsisveikinimą su Vokietija Bonos oro uoste.

Sekmadienio pavakare vykusiame susitikime su Vokietijos vyskupų konferencijos nariais, popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie ką tik pasibaigusių pasaulio jaunimo dienų įtaką Vokietijos Bažnyčios gyvenimui, apie jaunatviško entuziazmo impulsą, kurį jaunimo dienos suteikia jas organizuojančios šalies tikinčiųjų bendruomenėms.

Pasaulio jaunimo dienų sumanytojas, mylimas popiežius Jonas Paulius II, ne kartą yra pasakęs, kad šiomis progomis ne jaunimas seka popiežių, bet popiežius seka paskui piligriminėn kelionės išsirengusį jaunimą. Iš tiesų taip ir yra,- sakė popiežius Benediktas XVI. Tiesos ir gyvenimo pilnatvės ieškantis jaunimas tiesiog verčia ganytojus įsiklausyti į jaunimo klausimus, verčia stengtis, kad vienintelis įmanomas atsakymas į tuos klausimus – Jėzus Kristus, jaunimui būtų suprantamas.

Vokietijos Bažnyčia turtinga įvairiomis malonėmis ir dovanomis. Popiežius visų pirma paminėjo Vokietijos katalikų dosnumą. Daug Vokiečių kunigų yra misionieriai tolimose šalyse. Labai didelius darbus dirba karitatyvinės organizacijos. Popiežius paminėjo kelias svarbiausias: Misereor, Adveniat, Missio, Renovabis, o taip pat vyskupijų Caritas. Katalikų Bažnyčia turi labai platų mokyklų ir kitų jaunimu besirūpinančių institucijų tinklą. Džiaugdamiesi dovanomis ir malonėmis, tuo pat metu žinome, kad Bažnyčios veide netrūksta ir raukšlių. Vyksta progresyvus visuomenės sekuliarizavimas, silpsta krikščioniškos moralės įtaka. Žmonės palieka Bažnyčią arba tik dalinai priima jos mokymą. Didelį susirūpinimą kelią padėtis rytinėje Vokietijos dalyje, kur didelė dalis žmonių nėra pakrikštyti ir su Bažnyčia nepalaiko jokio ryšio. Šie dalykai yra puikiai žinomi Vokietijos vyskupams. Neseniai švenčiant Vokietijos apaštalo šv. Bonifacijaus kankinystės 1250 metų sukaktį, šalies vyskupai atvirai pripažino, kad Vokietija yra tapusi misijų šalimi. Būdamas kilęs iš šios brangios šalies,- sakė popiežius Vokietijos vyskupams,- ypatingai išgyvenu jūsų sunkumus ir trokštu su meile bei solidarumu jais su jumis dalintis.

Pastarųjų dvidešimties metų patirtis moko, kad pasaulio jaunimo dienos jas rengusiai Bažnyčia tam tikra prasme tampa nauja jaunimo sielovados pradžia. Į pasirengimus įsitraukia daug žmonių, jaunimo dienų šventimas įkvepia naujo entuziazmo. Popiežius linkėjo, kad tas pastarųjų mėnesių ir ypač pastarųjų dienų dvasinis pakilimas būtų kuo geriau panaudotas Vokietijos katalikų bendruomenių, parapijų, įvairių judėjimų, ypač jaunimo sielovadai. Jaunimo dienos, kaip mėgdavo sakyti popiežius Jonas Paulius II, yra tarsi tikėjimo „laboratorija“. Dabar reikia pasirūpinti, kad jaunimo sąžinėse nuskambėjęs krikščioniškas pašaukimas būtų deramai įsisavintas, kad suleistų gilias šaknis ir duotų gerą ilgalaikį derlių.

Paskutinis popiežiaus vizito momentas buvo atsisveikinimo iškilmė Bonos oro uoste. Dėkodamas Vokietijos visuomenei ir vyriausybei už šimtų tūkstančių jaunų žmonių iš viso pasaulio priėmimą, popiežius kalbėjo apie šio įvykio svarbą visai Vokietijai.

Vokietijoje praleistos dienos daugeliui jaunuolių iš viso pasaulio leido geriau pažinti Vokietiją. Mes žinome kiek blogio mūsų tėvynė padarė dvidešimtajame amžiuje. Mes tai išpažįstame su gėda ir skausmu. Tačiau šiomis dienomis, ačiū Dievui, visi pamatė, jog buvo ir yra taip pat ir kitokia Vokietija – šalis turinti nepaprastų humaniškų, kultūrinių ir dvasinių išteklių. Dabar jaunimas iš viso pasaulio grįš į namus praturtėję naujomis pažintimis, dialogo ir brolybės patirtimi, kurią išgyveno įvairiuose mūsų tėvynės regionuose.

Iš Bonos oro uosto popiežiaus lėktuvas pakilo apie pusę aštuonių vakaro. Luftahnzos aviakompanijos ir Vokietijos civilinės aviacijos vadovai surengė Šv. Tėvui staigmeną. Lėktuvas nelabai dideliame aukštyje praskrido virš Benedikto XVI gimtojo Marktl am Inn miestelio. Tą akimirką miestelio gyventojai su žiburiais išėjo į gatves. Popiežius iš pilotų kabinos radijo ryšiu žodžiu pasveikino savo gimtojo miestelio gyventojus.
All the contents on this site are copyrighted ©.