2005-08-22 17:39:21

Antradienį laidojamas brolis Rožė


Šimtai žmonių Tezė ekumeninės bendruomenės namuose, pietų Prancūzijos, renkasi atiduoti paskutinę pagarbą ir į paskutinę kelionę išlydėti nužudytą bendruomenės steigėją, brolį Rožė. Brolio Rožė Schutz laidotuvės vyks rytoj, antradienį, 14 val., Tezė ekumeninės bendruomenės namuose. Tezė bendruomenė informuoja savo internetiniame puslapyje, jog laidotuvių apeigos, kurioms vadovaus Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, kardinolas Valter Kasper, bus transliuojamos per internetą, per Prancūzų radiją Radio Notre Dame ir per kai kurias Vokietijos televizijos programas. Internetiniame puslapyje taip pat pateikiamos kitos praktiškos žinios norintiesiems dalyvauti laidotuvėse. Brolis Rožė įžengė į amžinąjį gyvenimą, - sakoma Tezė bendruomenės vienuolių paskelbtoje notoje apie vienuolio mirtį, įvykusią praėjusį antradienį, rugpjūčio 16-tą dieną. Brolis Rožė buvo vienos psichiškai sutrikusios moters mirtinai subadytas bendruomenės Susitaikymo koplyčioje per vakarines pamaldas. Brolis Rožė buvo vienas iš ryškiausių dvasinio ekumenizmo figūrų pasaulyje. Brolio Rožė dvasinio ekumenizmo paveldas nekartą buvo įvertintas per ką tik pasibaigusią PJD ir per popiežiaus Benedikto XVI kelionę į Vokietiją. Brolio Rožė įnašą ekumeniniam sąjūdžiui paminėjo tiek popiežius Benediktas XVI, tiek Vokietijos evangelikų bendruomenių tarybos pirmininkas, Berlyno vyskupas Volfgangas Huberis Šv. Tėvo susitikime su evangelikų ir kitų Vokietijos konfesijų atstovais. Visų pagrindinių krikščioniškų Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių vadovai pareiškė užuojautą Tezė ekumeninei bendruomenei dėl brolio Rožė mirties. Bažnyčia neteko pranašo, o pasaulis - taikos žmogaus, - pareiškė Pal. Popiežiaus Jono XXIII sekretorius, buvęs Loreto arkivyskupas Kapovila. Pasak arkivyskupo, brolio Rožė palikimas mums yra šventumo ir artimo meilės sėklos, kurias pasėjo istorijos dirvoje. PJD užbaigimo šv. Mišiose grupė jaunuolių Marianfeldo laukuose savo skausmą ir padėką išreiškė paprastai ir nuoširdžiai dideliame transparante įr ašytais žodžiais – “Merci, Frere Roger”.All the contents on this site are copyrighted ©.