2005-08-20 12:34:52

Екуменизъм: единение в многообразието и многообразие в единението


В дух на единение и желание за диалог примина и срещата на Бенедикт ХVІ с 30 представители на различни християнски общности в Германия. Тя се състоя в архиепископството на Кьолн. Папа Бенедикт посочи състоянието, переспективите, рисковете и надеждите на екуменическия път. Папата, който веднага след избирането си заяви своето твърдо желание да работи за възстановяване на пълното и видимо единение на християните, припомни “Общата декларация за доктрината на Оправданието” подписана през 1999 г. от католици и лютерани върху една от основните точки на теологичното противоречие между двете християнски вероизповедания, както и “общите позиции по важни въпроси за защитата на живота и насърчаването на справедливостта и на мира”.В словото си Бенедикт ХVІ подчерта, че екуменическият ангажимент не означава отричане на различията, а подчертаване на многообразието.

“Братолюбието между християните”, каза Папата, “не е едно смътно чувство”. Нито пък означава “безразличие към истината”. Основано върху Кръщението, търсенето на единението е “ приоритет”, който трябва да бъде воден напред с диалога “в любовта и в истината”, засягащ не само църковните въпроси, но редом с тях и големите етически въпроси поставени от нашето време” на които съвременниците очакват общхристиянски отговор. “Добре съзнавам, подчерта Папата, че много християни в тази страна и не само тук, очакват конкретни стъпки на сближение. Очаквам ги и аз”. Едновременно с това Папа Бенедикт не скри трудностите, които трябва да бъдат преодолени, сред тях особено тази за свещеническото ръкополагане.

Пред представителите лютерани, православни, реформисти и от другите християнски деноминации присъстващи в Германия, Бенедикт Х VІ насърчи смело да се върви напред по пътя на единението, което “не означава еднообразие”. Единение, каза, в многообразието и многообразие в единението. За п апа Ратцингер , необходимо условие за реализирането на това единение е то да се пречисти и се обновява непрекъснато, да расте и се утвърждава. Диалогът, каза папата накрая, е размяна на даровете в която Църквата и църковните общности могат да поставят на разположение своите съкровища”. И тогава именно благодарение на този ангажимент пътят би могъл да продължи стъпка след стъпка до достигането на пълното единение”.All the contents on this site are copyrighted ©.