2005-08-18 18:55:47

Ekumeniczne kondolencje


Do Taizé napływają wyrazy współczucia z różnych stron świata. W przesłaniu wystosowanym przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreślono wysiłki brata Rogera na rzecz pojednania francusko-niemieckiego. Przypomniano, że zmarły zakonnik był też prekursorem przezwyciężenia podziału Starego Kontynentu żelazną kurtyną na wrogie bloki Wschodu i Zachodu.

Z kolei w przesłaniu wystosowanym przez Światową Radę Kościołów zwrócono uwagę, że brat Roger umarł tak, jak żył: modląc się pośród swej wspólnoty. Jego działalność posłużyła duchowej odnowie wielu młodych Europejczyków i stanowi wzór praktycznego ekumenizmu przekraczającego instytucjonalne bariery.

Zaskoczenie i ból z powodu tragicznej śmierci założyciela wspólnoty z Taizé wyraziły Konferencja Kościołów Europy oraz Rada Konferencji Episkopatów Europy. W wydanym wspólnie oświadczeniu nawiązano do jego wysiłków, by zapewnić światu trwały pokój poprzez budowanie mostów modlitwy i dialogu między chrześcijanami. Przypomniano, że brat Roger między innymi znacząco przyczynił się do przygotowania II Europejskiego Spotkania Ekumenicznego w Grazu w 1997 r.

tcAll the contents on this site are copyrighted ©.