2005-08-16 16:26:55

Brazylia: biskupi przeciw korupcji


Trudna sytuacja polityczna i korupcja są jednym z tematów 43 Konferencji Generalnej Episkopatu Brazylii. Biskupi skierowali do narodu specjalna deklarację w tej sprawie.

We wstępie „deklaracji o kryzysie politycznym Brazylii”, Pasterze tutejszego Kościoła, wzywają naród brazylijski do odzyskania nadziei, konkretyzując ją w zobowiązaniu uczestnictwa w życiu politycznym. Biskupi podkreślają, że „używanie środków finansowych niewiadomego pochodzenia do prowadzenia kampanii wyborczych, sprzeniewierzanie środków publicznych, manipulowanie przedsiębiorstwami państwowymi w celu dofinansowywania partii politycznych, jak również inne przejawy korupcji, wzra|nie dostryegalne w ostanim okresie, prowokują w nas wszystkich oburzenie etyczne”.

Zdaniem biskupów należy odkryć zdeprawowane historyczne korzenie istniejącej w kraju korupcji. Bowiem praktyka ta podtrzymuje bezkarność, co z kolei doprowadza do przyzwyczajania się w wykorzystywaniu struktur władzy publicznej dla korzyści osobistych. Episkopat domaga się przeprowadzenia śledztwa, skazania winnych i w konsekwencji tego postępowania - zwrócenia społeczeństwu zagarniętych środków. Według biskupów powinno się wprowadzić większą przejrzystość w administracji dobrami publicznymi.

W brazylijską politykę wyborczą wpisana jest „korupcja strukturalna”. Pogłębia ona nierówności społeczne. Episkopat jest przekonany o konieczności przeprowadzenie radykalnej reformy tego systemu. „Biedni są największymi ofiarami kryzysu. Nikt nie może okradać ich z nadziei sprawiedliwości i godnych warunków życia”- czytamy w dokumencie. Biskupi są przekonani, że ich rodacy, pomimo niektórych dwuznaczności, wierni są takim wartościom jak: solidarność, serdeczność i poczucie sprawiedliwości.

”Wierzymy w przekonania etyczne i chrześcijańskie narodu brazylijskiego, który jest zdolny odnowić wszystko, przezwyciężyć impasy będące owocem aktualnego kryzysu” – podkreślają biskupi.

ks. Z. Malczewski TChr, BrazyliaAll the contents on this site are copyrighted ©.