2005-08-15 15:11:26

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána.


Drahí bratia a sestry,
v túto XX. nedeľu obdobia cez rok, nám liturgia predstavuje jedinečný príklad viery: kanaánsku ženu, prosiacu Ježiša o uzdravenie svojej dcéry, ktorú „hrozne trápi zlý duch“. Pán najskôr odmieta jej naliehavé prosby a zdá sa, že nechce zmeniť svoj postoj ani na príhovor svojich učeníkov, ako o tom referuje evanjelista Matúš. Nakoniec však, pre vytrvalosť a pokoru tejto neznámej ženy, Ježiš súhlasí: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš” (Mt 15, 21 – 28).

“Žena, veľká je tvoja viera!” Ježiš poukazuje na túto pokornú ženu ako na príklad nezlomnej viery. Jej naliehavosť, s ktorou prosí o Ježišov zásah je pre nás povzbudením, aby sme nikdy neklesali na duchu a nezúfali si ani uprostred najťažších životných skúšok. Pán nezatvára oči pred potrebami svojich synov a dcér. Ak sa niekedy zdá, že je necitlivý na ich prosby, je to len preto, aby vyskúšal a posilnil ich vieru.

Takéto je svedectvo svätých, osobitne svedectvo mučeníkov, ktoré je úzko spojené s vykupiteľskou obetou Krista. Z minulých dní máme niekoľko podobných spomienok: pápeži Poncián a Sixtus II., kňaz Hypolit, diakon Vavrinec s ďalšími rímskymi mučeníkmi v počiatkoch kresťanstva. Okrem týchto sme spomínali aj mučeníčku našich čias, svätú Teréziu Benediktu od kríža, Editu Steinovú, spolupatrónku Európy, ktorá zomrela v koncentračnom tábore. A dnešná liturgia nám predstavuje ďalšieho mučeníka kresťanskej lásky, ktorý potvrdil svoje svedectvo lásky pre Krista v auschwitzkej hladomorni: svätý Maximilián Mária Kolbe. Dobrovoľne priniesol obetu svojho života namiesto otca rodiny.

Pozývam všetkých pokrstených, a osobitne mladých, ktorí sa zúčastnia na Svetovom dni mládeže, aby nasledovali tieto žiarivé príklady evanjeliového hrdinstva. O ochranu pre všetkých prosím týchto svätých, osobitne svätú Teréziu Benediktu od Kríža, ktorá strávila niekoľko rokov svojho života práve v karmelitánskom kláštore v Kolíne nad Rýnom. Kiež nad všetkými s materskou láskou bdie Panna Mária, kráľovná mučeníkov, ktorú zajtra budeme kontemplovať v jej slávnom Nanebovzatí.

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte pozdravil prítomných pútnikov v rozličných jazykoch.All the contents on this site are copyrighted ©.