2005-08-15 15:37:46

Príhovor Benedikta XVI. na sviatok Nanebovzatia Panny Márie


Vatikán: Dnes, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, pápež Benedikt XVI. slávil slávnostnú svätú omšu o 8.15 vo farnosti sv. Tomáša v Castel Gandolfo. Napoludnie, sa z apoštolského paláca spolu s prítomnými veriacimi pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa prihovoril k veriacim týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
v dnešnej slávnosti Nanebovzatia kontemplujeme tajomstvo prechodu Panny Márie z tohto života do nebeského raja: môžeme povedať, že oslavujeme jej „Veľkú Noc“.

Tak ako Kristus vstal zmŕtvych a so svojím osláveným telom vystúpil do nebeskej slávy s celou svojou osobou, podobne aj Panna Mária verne nasledovala svojho Syna a predišla všetkých nás. Popri Ježišovi, novom Adamovi, ktorý je „prvotinou zmŕtvychvstalých“ (por. 1 Kor, 15,20.23), Panna Mária, nová Eva, sa zjavuje ako „prvotina a obraz Cirkvi (Prefazio), „znak bezpečnej nádeje“ pre všetkých kresťanov pozemského putovania (por. Lumen Gentium, 68).

Svätý Otec vo svojom príhovore ďalej pozval veriacich k putovaniu na pozemskej púti so zrakom upretým na našu nebeskú vlasť, kam nás predišla Panna Mária, a aby sa nenechali zviesť pokušením ľudského egoizmu, ktorý uháša v srdci radosť zo života.

Nakoniec Benedikt XVI. osobitne povzbudil mladých, ktorí sa dnes stretnú v Kolíne na XX. Svetovom dni mládeže a ku ktorým sa aj on sám pripojí vo štvrtok, aby na Príhovor Nanebovzatej Panny Márie, sa mohli stretnúť s Kristom a tak sa stať svedkami novej evanjeliovej radosti pre svoje vlastné mestá a národy.

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí leteckého nešťastia, ku ktorému došlo v blízkosti Atén, a ktoré si vyžiadalo 121 obetí, medzi ktorými bolo 48 detí.All the contents on this site are copyrighted ©.