2005-08-14 13:19:55

Patróni stretnutia mládeže: Traja králi


Hlavnými nebeskými patrónmi stretnutia v Kolíne nad Rýnom sú Traja králi, mudrci Východu Gašpar, Melichar a Baltazár.
 
"Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." (Mt 2,2) – čítame v evanjeliu. Zázračne žiariaca hviezda ukazovala trom mudrcom cestu z Východu do Betlehema k novonarodenému Ježišovi.
 
Keď uvideli Božieho Syna padli na kolená a vzdávali úctu jemu i jeho matke. Potom mu odovzdali dary: zlato, kadidlo a myrhu.
 
Zlato označuje kráľovskú dôstojnosť, kadidlo je symbolom modlitby a obety a myrha je znamením človečenstva. Aby unikli hnevu kráľa Herodesa, boli varovaní Bohom a vrátili sa do svojej zeme inou cestou.
 
Je mnoho iných legiend o Troch kráľoch. Jedna z nich hovorí, že apoštol Tomáš ich vysvätil za biskupov. Po mnohých rokoch úspešného misionárskeho pôsobenia zomreli niekoľko dní po sebe a podľa legendy boli pochovaní do spoločného hrobu.
 
Cisárovná Helena vyzdvihla ich ostatky a neskôr ich darovala biskupovi z Milána. V roku 1164 ich previezli v sprievode kolínskeho biskupa cez Alpy až do kráľovského mesta Kolína, kde sú teraz už 850 rokov.
 
Je zvykom, že pán domu v predvečer 6. januára napíše na rám dverí iniciály mien troch kráľov a zodpovedajúci letopočet (napr. 20+C+M+B+05). Písmená C,M,B bývajú odvodené aj z vety "Christus Mansionen Benedicat", Kriste požehnaj byt.All the contents on this site are copyrighted ©.