2005-08-14 13:22:13

Patróni stretnutia mládeže: sv. Uršuľa


K nebeským patrónom dňa mládeže patrí svätá Uršuľa. Podľa legendy bola dcérou bretónskeho kráľa. Keď dospela chcela sa zasvätiť Bohu. Avšak Etérius, syn pohanského kráľa, ju požiadal za manželku. Uršuľa žiadala, aby tri roky čakal a aby sám prijal kresťanstvo. Kráľovič súhlasil.
 
Keď sa však skončila trojročná lehota, Uršuľa aj s inými kresťanskými pannami chcela utiecť na lodi. Morská búrka zahnala lode do ústia rieky Waal. Proti prúdu rieky sa dostali do mesta Kolína nad Rýnom. Tam sa rozhodli putovať do Ríma. Loďou sa dopravili do Bazileja, odkiaľ pokračovali peši.
 
Pri návrate sa dostali naspäť až k mestu Kolínu, kde údajne natrafili na divých Hunov, ktorí v tom čase pustošili Európu. Hunov viedol obávaný Atila, ktorý prepadol pútnickú výpravu a keď Uršuľa odmietla stať sa jeho ženou, všetky devy pozabíjal.
 
Prvé známe svedectvá o úcte svätej Uršule siahajú do 8. storočia. Od 9. storočia možno sledovať prejavy tejto úcty v kalendároch, misáloch a litániách. Jestvovali aj osobitné „Litánie svätej Uršule za šťastnú smrť“.
 
Z Kolína sa úcta svätej Uršule rozšírila do Španielska, Talianska, Dánska, Poľska a iných krajín. Svätica sa stala patrónkou Kolína, mládeže, ako aj univerzít vo Viedni, Coimbre a Paríži.All the contents on this site are copyrighted ©.