2005-08-14 13:24:31

Patróni stretnutia mládeže: sv. Bonifác


Ďalším nebeským patrónom stretnutia mládeže je svätý Bonifác, ktorý sa pokladá za apoštola Germánov a osobitne Nemecka.
 
Nie azda preto, že by prvý hlásal evanjelium germánskym kmeňom. Pred ním tam pôsobili írski mnísi, ktorí dosiahli pekné úspechy. Ale svätý Bonifác zachytil svojím pôsobením oveľa väčšie germánske územie ako ktokoľvek predtým, trvalo tam udomácnil kresťanstvo a dal germánskej cirkvi pevnú organizáciu.
 
Od roku 1867 je mesto Fulda (Nemecko) každoročne miestom zasadania Nemeckej biskupskej konferencie. Je to miesto posledného odpočinku arcibiskupa Bonifáca.
 
Winfrid, čo bolo jeho pôvodné meno, sa narodil vo vznešenej anglosaskej rodine, bol vychovávaný v kláštore v Exetere. Potom zložil sľuby ako bendiktínsky mních. Až do svojho 41. roku sa venoval vede. Napísal výklad biblie, prvú latinskú gramatiku Anglicka a veľa básní.
 
Silné vnútorné prianie stať sa misionárom ho zaviedlo do pohanského Fríska. Vrátil sa však sklamaný späť do svojej vlasti. Neskôr mu pápež Gregor II. dal meno Bonifác a vyslal ho ako posla viery.
 
Hlásal evanjelium v Durínsku, Frísku, Hesensku, atď. Neskôr bol vysvätený na misijného biskupa. Pápež Gregor III. ho vymenoval za arcibiskupa a pápežského vikára pre Nemecko.
 
Bonifác začal svoje organizačné dielo v nemeckej cirkvi. Založil a usporiadal veľa biskupstiev, obnovil franskú cirkev zavedením reformných synôd. V roku 744 založil svoj obľúbený kláštor vo Fulde.
 
Vo svojich 80 rokoch znovu odišiel do Fríska, kde chcel kedysi začať svoje misionárske dielo. Tento krát prebiehala jeho práca veľmi úspešne. Na Turíce v roku 754 bol Bonifác spolu so svojimi druhmi prepadnutý a brutálne zavraždený skupinou pohanov pri rieke Borne.All the contents on this site are copyrighted ©.