2005-08-14 13:25:59

Patróni stretnutia mládeže: sv. Albert Veľký


Štvrtým nebeským patrónom tohoročného svetového dňa mladých je svätý Albert Veľký. Ako jediný učenec dostal meno Magnus "Veľký". Vďaka svojmu vzdelaniu a učenosti bol nazývaný aj "doctor universalis".
 
Študoval na slávnej padovskej univerzite a počas tohto obdobia vstúpil do dominikánskej rehole. Po skončení učil na mnohých školách svojho rádu v Kolíne a v Paríži. Nakoniec bol povolaný do Kolína, kde vybudoval rádovú školu, ktorú potom viedol.
 
Najslávnejším Albertovým žiakom bol Tomáš Akvinský. K hlbokej zmene došlo, keď bol menovaný za nemeckého provinciála svojho rádu. V nasledujúcich rokoch putoval nemeckými krajinami a navštevoval kláštory.
 
V roku 1260 prevzal opäť nový úrad. Na prianie pápeža Alexandra IV. sa stal biskupom v Rezne. Od pápeža dostal dopis, ktorý obsahoval medzi iným aj slová: "Pretože sa občerstvuješ u prameňa božského zjavenia spásnou vodou vedy ...".
 
Biskup Albert II. prebral svoj úrad, ale o krátku dobu poprosil nového pápeža Urbana IV. o uvoľnenie z úradu. Pápež mu vyhovel a Albert prijal novú úlohu byť kazateľom na križiackych výpravách do nemeckých krajín.
 
Neskôr sa Albert ujal svojej obľúbenej učiteľskej činnosti, pôsobil vo Würzburgu, Štrasburgu a Kolíne, kde zostal až do svojej smrti. Trvalo 650 rokov, kým bol Albert Veľký vyhlásený za svätého. Pápež Pius IX. ho pri kanonizácii zároveň povýšil na cirkevného učiteľa.All the contents on this site are copyrighted ©.