2005-08-14 13:31:57

Patróni stretnutia mládeže: bl. Adolf Kolping


Posledným nebeským patrónom stretnutia mladých v Kolíne je blahoslavený Adolf Kolping. Narodil sa v rodine jednoduchého pastiera, vyučil sa obuvníckemu remeslu.
 
10 rokov pracoval ako obuvník, cestoval ako tovariš od miesta k miestu. Vo veku 23 rokov začal ďalšie vzdelanie, zmaturoval a začal štúdium teológie. V roku 1845 prijal kňazské svätenie.
 
Za svojho pôsobenia v Kolíne založil spolu so 7 tovarišmi Katolícky spolok tovarišov. Onedlho nasledovali ďalšie filiálky. Jedným z jeho výrokov je: "Existuje trieda ľudí, ktorú vôbec nie je vidieť, ale predsa žije."
 
V roku 1853 založil v Kolíne prvý dom tovarišov, čím svoje osobné prianie premenil aj v čin: "Najlepšie by bolo, keby sa vo väčších miestach zriadili útulky pre tovarišov, aby sa nedostali do zhýralých nocľahární, kde býva diabol."
 
Mladí muži mali nachádzať cenovo primerané prístrešie a zároveň možnosť ďalšieho vzdelania. Kolping nazval svoje domy "akadémiami v ľudovom tóne" a sám bol aktívne činný pri vzdelávaní dospelých.
 
Keď reformátor zomrel, mala jeho nadácia už 200 miestnych spolkov a takmer 25 tisíc členov. Až do dnešného dňa sú Kolpingove rodiny pevnou súčasťou spoločenského života.All the contents on this site are copyrighted ©.