2005-08-13 09:55:16

Cena mesta Ľubľany pre Spoločnosť Ježišovu


Slovinsko: Starostka Ľubľany, pani Danica Šimšicová, nedávno udelila zvláštnu cenu mesta s názvom Ľubľana, Slovinskej provincii Spoločnosti Ježišovej.

Počas slávnostného udeľovania ceny starostka zdôvodnila udelenie tejto ceny prácou slovinských jezuitov na sociálnom poli, v oblasti vzdelávania a umenia.

Na sociálnom poli sa jezuiti zaslúžili – ako povedala pani Danica Šimšicová, - o riešenie problému spojeného s demografickým poklesom obyvateľstva mesta, takzvanou „školou pre rodičov“.

Rozvoju v oblasti vzdelávania napomohli predovšetkým prostredníctvom časopisu „Výchova“ a vydávaním kníh.

V oblasti umenia, páter Marco Rupnik, so svojim umeleckým stvárnením pápežskej kaplnky Redemptoris Mater, upozornil celý svet na bohatstvo kultúrneho dedičstva Slovinska.All the contents on this site are copyrighted ©.