2005-08-13 09:25:16

"Дойдохме да Му се поклоним"


От 15 август в Кьолн започва ХХ Световен Младежки ден, който ще премине без неговия създател – Папа Йоан Павел ІІ. Но може би има право кардинал Майснер, когато каза, че той ще премине под знака на двама папи: Бенедикт ХVІ – за когото това ще бъде първата среща с младежите по света и Йоан Павел ІІ, който ще гледа от небето. Папа Йоан Павел ІІ избра Кьолн да бъде домакин на младежкия форум, посочвайки, че " в началото на 20 в. големи младежки групи в Германия трябваше да чуят думи на омраза, разделение и насилие. Важното е сега –подчерта Папа Войтила - в началото на 21в., именно на това място и на същата територия хиляди младежи да произнесат думи на братство, помирение и мир".

Избраната от него тема също има дълбок и актуален смисъл: “Дойдохме да Му се поклоним” по Евангелието на Матей, което представя дългото им поклонничество към новородения Цар. “Тази тема – пише в посланието си Йоан Павел ІІ – ще позволи на младежите от всички континенти мислено да извървят поклонническия път на Тримата царе от Изтока, чиито реликви се съхранявав в Кьолн, и както тях да срещнат Месията на всички народи”. “Имитирайки тримата влъхви – продължава папа Йоан Павел ІІ в посланието си – също и вие скъпи младежи ще извървите този път в сърцето си” , като на първо място трябва да се грижите за духовната подготовка в астмосфера на вяра и вслушване в Божието Слово”.

Темата на Световния младежки ден е предизвикателство към младежите, тъй като пряко задава въпроса на кого и пред кого да се прекланят, особено днес в епохата на консумизма, релативизма и фалшивите идоли. “Обожавайте единствения истински Бог – посочва папа Войтила – като Му отредите приоритетно място във вашия живот! Идолопоклонството е постоянно изкушение – продължава Йоан Павел ІІ – но за съжаление има хора, които търсят разрешение на проблемите чрез религиозни практики, несъответстващи на християнската вяра. Силно е изкушението да се вярва на фалшиви митове за успех и власт – предупреждава Карол Войтила - опасно е да приемате концепции, умаловажаващи сакралното и които представят Бог под формата на космическа енергия или по други начини, които не са в съзвучие с католическата вяра”.


“Скъпи младежи - насърчава Йоан Павел ІІ - не се поддавайте на измани илюзии и краткотрайни моди, които много често създават духовни празнини! Не се поддавайте на съблазанта на парите, на консумизма и на коварното насилие, понякога внушавано от медиите. Прекланянето на истинския Бог се състои в автентичната съпротива срещу всяка форма на идолопоклонничество. Обожавайте Исус. Той е скалата върху която може да построите своето бъдеще и един по-справедлив и солидарен свят”.

С това послание Йоан Павел ІІ поверява на младежите по целия свят и една важна мисия: “Скъпи младежи, пише той – Църквата има нужда от истински свидетели за новата евангелизация: мъже и жени, чийто живот е променен от срещата с Исус. Църквата има нужда от светци. Всички ние сме призвани към светостта и само светците могат да обновят човечеството”.All the contents on this site are copyrighted ©.