2005-08-12 09:43:15

Jaunimo padėka Dievo Tarnui popiežiui Jonui Pauliui II


Kaip padėką popiežiui Jonui Pauliui II iniciatyvinė jaunimo grupė PJD atidarymo proga sukūrė milžinišką Dievo tarno, Jono Pauliaus II portretą-mozaiką. Paveikslas, kuris nuo ketvirtadienio yra iškeltas ant Kelno forumo pastato, esančio priešais Kelno katedrą, yra sudarytas iš 100 tūkstančių nuotraukų, kurias portreto kūrėjams pasiuntė Jaunimo dienas įsteigusiam Popiežiui dėkingi žmonės iš 175 kraštų. PJD 1984 metais įsteigė Jonas Paulius II. Portreto dydis iš tikrųjų įspūdingas: 10 x 12 m. Ant kitos pastato sienos pakabintas maždaug tokio pat dydžio popiežiaus Benedikto XVI portretas. Kaip minėta, iš tūkstančių nuotraukų sukurtas Jono Pauliaus II paveikslas jau yra užbaigtas, tačiau yra tiek daug vis dar norinčių savo nuotraukomis puošti popiežiaus portretą, jog kūrinio iniciatoriai nusprendė tęsti darbą dar vienu, kur kas didesniu Jono Pauliaus II portretu-mozaika, kuris atitinkamą progą būtų atvežtas į Romą. Nuotraukos siunčiamos šiuo adresu:http://www.thank-you-jpii.net . Kelno generalinis vikaras kun. Dominik Schwaderlapp, komentuodamas iniciatyvą pažymėjo per Kelno katedros radiją, jog 100 tūkstančių linksmų veidų sudaro įspūdį, jog Jonas Paulius II yra neužmirštas. Tai rodo, kad žmonės nuoširdžiai brangina mirusį popiežių ir vertina jo gyvenimo liudijimą.All the contents on this site are copyrighted ©.