2005-08-11 17:36:26

Katekizmo kompendiumas vokiškai


Trečiadienį Vokietijoje, Mainzo mieste, buvo pristatytas Katalikų Bažnyčios kompendiumo vokiškas leidimas. Pristatydamas jį Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Mainzo vyskupas kardinolas Karl Lehmann pabrėžė,jogšį svarbų Vokietijos Bažnyčios gyvenimui įvykį reikia laikyti Pasaulio jaunimo dienų dalimi. Buvo specialiai stengtasi, kad vokiškas kompendiumo leidimas pasirodytų Jaunimo dienų išvakarėse.
Priminsime, kad pirmasis kompendiumo variantas, išleistas italų kalba, buvo pristatytas prieš pusantro mėnesio – birželio 28 dieną. Iškilmingo pristatymo metu, po vieną kompendiumo egzempliorių popiežius Benediktas XVI įteikė visų Bažnyčios luomų atstovams – kardinolui, vyskupui, kunigui, vienuolei ir vienuoliui, šeimos tėvams ir vaikams, katechetams ir pasauliečiams sielovados darbininkams. Kompendiumo išleidimu ir birželio 28 dieną rytą vykusia simbolinio perdavimo visos Bažnyčios atstovams iškilme buvo užbaigtas darbas, kurį pradėjo popiežius Jonas Paulius II 2003 metais nurodydamas sudaryti komisiją, kuri parengtų 1992 metais išleisto naujojo Katalikų Bažnyčios katekizmo sintezę. Kompendiumo leidimus nacionalinėmis kalbomis rengia atitinkamų šalių vyskupų konferencijos. Antrasis, po itališkojo, pasirodė vokiškas kompendiumo leidimas.All the contents on this site are copyrighted ©.