2005-08-10 16:10:58

Doktorat honoris causa dla Benedykta XVI


Uniwersytet Babesa i Bolyaia w Klużu w Rumunii przyznał Benedyktowi XVI doktorat honoris causa. Senat tej rumuńsko-węgierskiej uczelni obradował nad tym już w kwietniu, jeszcze przed wyborem kardynała Ratzingera na Stolicę Piotrową. W uzasadnieniu wyróżnienia podkreślono niezwykłą wartość i znaczenie dzieł teologicznych i filozoficznych obecnego papieża dla umacniania chrześcijaństwa i tradycji judeochrześcijańskiej w świecie. Honorowy doktorat Uniwersytetu Babesa i Bolyaia odbierze w imieniu ojca świętego nuncjusz apostolski w Rumunii arcybiskup Jean-Claude Perisset. Uroczystość odbędzie się 4 listopada, a towarzyszyć jej będzie prezentacja rumuńskiego tłumaczenia dzieła „Sekularyzacja, filozofia, religia. Debata Habermas-Ratzinger”.

tcAll the contents on this site are copyrighted ©.