2005-08-08 17:59:48

Plnomocné odpustky na Svetový deň mládeže


Vatikán: Týždeň pred začiatkom XX. Svetového dňa mládeže Benedikt XVI. rozhodol o možnosti získania plnomocných odpustkov pre toho, kto sa zúčastní stretnutia mládeže, a čiastočné odpustky kto aspoň duchovne spojený v modlitbe prežije túto udalosť.

Podľa dekrétu plnomocné odpustky bude možné získať za obvyklých podmienok: vykonanie si sviatosti zmierenia, pristúpenie k svätému prijímaniu a modlitba na úmysel Svätého Otca.All the contents on this site are copyrighted ©.