2005-08-08 18:32:15

Obvinenie Misionárok lásky


Nové Dílí: Reportér anglickej televíznej spoločnosti Five News, Donal MacIntyre, obvinil vo svojej reportáži Sestry Matky Terezy s neodborného prístupu a týrania detí. Na viac ako dvadsať minútovom zábere ukazuje deti, ktoré majú priviazané ruky počas kŕmenia a nočného odpočinku.

Dom Daya Dan, v ktorom sa sedem sestier stará o 59 detí, je určený pre deti s mentálnym a fyzickým postihnutím vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov.
Misionárky Lásky, poskytli agentúre Asia News vysvetlenie. Sestra Mariangelee, ktorá pracuje v dome Asha Dan v Bobai upozorňuje na skutočnosť, že o 59 detí sa stará iba 7 sestier.

Opis priviazaných detí kúskami látky sestra vysvetľuje tak, že deti táto látka chráni pred pádom a ublížením si. Sestra ďalej dodáva, „v dome, v ktorom pôsobí ona, deti nemusia byť priviazané z toho dôvodu, že im pomáha dostatok dobrovoľníkov“.

Sestra Nirmala, generálna predstavená Misionárok Lásky vydala oficiálne vyhlásenie, v ktorom ďakuje reportérovi za kritiku, ktorá pomôže pri zlepšovaní starostlivosti. Zároveň dodáva:

„Iba tí, ktorí deň za dňom pracujú s 59 výnimočnými deťmi, skutočne poznajú aj potrebu úplného sebaobetovania a rovnako aj potrebu radosti týchto detí. Náš dom stále ostáva jednoduchý, pripravený poskytnúť okamžitú a efektívnu službu najchudobnejším z chudobných, tým, ktorým nik iný nepomáha."All the contents on this site are copyrighted ©.