2005-08-08 15:52:41

Frombork: poszukiwanie grobu Kopernika


W katedrze fromborskiej zostały wznowione poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika. Do pracy przystąpili archeolodzy z Instytutu Antropologii i Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej z Pułtuska.

Prace są kontynuowane w południowej nawie katedry, obok wejścia do świątyni, w rejonie ołtarza św. Krzyża, a więc w pobliżu tego samego miejsca, w którym rozpoczęto poszukiwania już w roku ubiegłym – zaznacza gospodarz miejsca ks. prałat Tadeusz Graniczka.

Przeprowadzono wówczas w archikatedrze pomiary za pomocą georadaru. Dzięki nim można było zlokalizować przedmioty lub ich pozostałości. Jednocześnie specjaliści z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie dokonali laserowego skanowania wnętrza całej świątyni. Jak mówi prof. Jerzy Gąssowski „prace archeologiczne pozwoliły dokonać odkrycia m. in. grobu innego kanonika warmińskiego Andrzeja Gąsiorowskiego, z roku 1767.

Poszukiwania grobu wielkiego astronoma z Fromborka przeprowadzano już kilkakrotnie. Pierwsze miało miejsce na początku XIX stulecia (przeprowadzone przez Warszawskie Towarzystwo Naukowe), kolejne w latach 1909 i 1939. Są przypuszczenia, że poszukiwania prowadzili także naukowcy niemieccy w czasie 2. wojny światowej. Wszystkie dotychczasowe próby zakończyły się jednak fiaskiem.

Ks. I. Bruski, OlsztynAll the contents on this site are copyrighted ©.