2005-08-08 15:34:19

Кьолн 2005: Специално място за Дева Мария


В неделята на Връбница 2003 г. в Рим, Папа ЙПІІ повери на германските младежи копие от иконата на Дева Мария “Спасителка на римския народ” ( Salus Populi Romani ), която се почита в римската базилика Санта Мария Маджоре.
"Днес желая да поверя на германската делегация и иконата на Божията Майка. Отсега нататък тя ще придружава заедно с Кръста всички Световни младежки дни. Ще бъде знак за майчиното присъствие на Мария редом до младежите, които както апостол Йоан са призвани да приемат Божията Майка в своя живот” бяха думите на Папа Войтила.
От тогава иконата на Дева Мария е верен спътник по пътя на Кръста на Световния младежки ден. Понякога имаме нужда от един добър приятел или от другар, който да ни помогне да намерим правилния път. Мария, Майката на Исус, желае да бъде наш приятел в този смисъл, за да ни придружава по нашия път. Още от началото на християнството Мария заема едно специално място за Бог и за християните. Благодарение на казаното от нея “да” Бог се яви на човечеството в Исус Христос. Посредством нея Христос стана човек и ни спаси. Когато Мария бе под кръста, на който бе разпънат нейния Син, Исус я даде за майка на всички човеци: “Исус като видя майка Си и стоящия там ученик, когото обичаше, каза на майка Си: жено, ето син ти! После каза на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си.” (Йо 19,26) Както Йоан, всички ние сме поканени да приемем Мария при себе си и открито да я срещнем.
Иконите са образи рисувани върху дърво, които представляват или светци или самия Христос. Произходът им е от източната православната традиция , но са много разпространени и в Западната църква.All the contents on this site are copyrighted ©.