2005-08-01 16:20:18

Svätý Ignác z Loyoly a Eucharistia


Rím: Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej Peter Hans Kolvenbach, celebroval 31. júla na sviatok svätého Ignáca, zakladateľa spoločnosti, svätú omšu v kostole Del Gesú. Na mieste, kde svätý Ignác slúžil sväté omše, páter Kolvenbach upriamil v homílii pozornosť prítomných na vzťah svätca k Eucharistii.
 
„Svätý Ignác – uviedol – nám nezanechal žiadnu knihu či spis, ktorý by hovoril o tomto veľkom tajomstve našej viery. Keď však otvoríme jeho autobiografiu, či duchovný denník zistíme, že celý Ignácov život bol preniknutý Eucharistiou, ktorú slávil každý deň“.
 
Páter Kolvenbach ďalej zdôraznil, že svätý Ignác všetky svoje rozhodnutia, malé aj veľké, robil prostredníctvom slávenia Eucharistie. „Pre Ignáca Eucharistia nie je iba slávnosťou, alebo večerou, ktorá predchádza utrpeniu. Najsvätejšia sviatosť ukazuje túžbu a lásku Pána po spoločnom slávení veľkonočného tajomstva spolu s nami“.
 
„Preto prosme o milosť – uviedol na záver homílie generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej Peter Hans Kolvenbach – aby sme vždy znova a znova dokázali vstúpiť do tohto tajomstva našej viery ... a ponúkli tak Kristovi našu vôľu i slobodu a stali sa služobníkmi Boha premenení Eucharistiou.“All the contents on this site are copyrighted ©.