2005-08-01 18:11:09

Sekmadienio vidudienio malda Castelgandolfe


Pirmą kartą per popiežiaus Benedikto XVI pontifikatą sekmadienio vidudienio maldos susitikimas vyko Castelgandolfo vasaros rūmuose. Kaip žinoma, po pastarosiomis savaitėmis Alpių kalnuose praleistų atostogų, praėjusios savaitės ketvirtadienį Šv. Tėvas apsigyveno popiežių vasaros rezidencijoje.

Castelgandolfo rūmų kieme ir aikštėje priešais rūmus susirinkusiems žmonėms sakytos kalbos pradžioje, popiežius pasveikino vietos vyskupą ir kunigus, Castelgandolfo miestelio valdžią, popiežiaus rūmų tarnautojus ir miestelio gyventojus. Likusią prieš vidudienio maldą sakytos savo kalbos dalį skyrė jau beveik priartėjusioms pasaulio jaunimo dienoms, kurios rugpjūčio vidury vyks Vokietijos Koelno mieste.

Jei Dievas leis, dalyvausiu ir aš – nors jau nesu jaunas, bet širdis jauna – dalyvausiu nuo ketvirtadienio, rugpjūčio 18 dienos, iki sekmadienio, 21-osios. Iš visos Europos ir pasaulio artimiausiomis dienomis išsirengs į kelionę Vokietijon grupės jaunimo, sekdamos Trijų Karalių pavyzdžiu, kaip siūlo šių pasaulio jaunimo dienų tema: „Atvykome jo pagarbinti“. Viso pasaulio tikintįjį jaunimą, taip pat ir tuos, kurie negalės dalyvauti šiame nepaprastame bažnytiniame įvykyje, kviečiu į bendrą dvasinę kelionę prie mūsų tikėjimo šaltinių. Kaip teisingai numatė mylimas popiežius Jonas Paulius II, pasaulio jaunimo dienos yra ypatinga proga susitikti su Kristumi, tvirtai tikint, jog tik jis dovanoja žmogui gyvenimo, džiaugsmo ir meilės pilnatvę. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas artimai bendrauti su nukryžiuotu ir prisikėlusiu Kristumi, šlovinti jį malda ir meditacija, o visų pirma pamaldžiu dalyvavimu Eucharistijoje, bent sekmadienį, kuris yra mažoji savaitinė Velykų šventė. Šitaip tampame tikrais jos mokiniais, pasirengusiais visada skelbti ir liudyti Evangelijos grožį ir atnaujinančią jėgą. Švenčiausioji Mergelė Išganytojo Motina, kurios ėmimą į dangų minėsime rugpjūčio mėnesį, tegloboja visus besirengiančius dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose. Jinai, kuri visada pirma mūsų eina tikėjimo keliu, ypač jaunimą teveda į tikrą gėrį ir autentišką džiaugsmą.

Kartu su Castelgandolfo miestelio gyventojais ir maldininkais sukalbėjęs vidudienio Viešpaties Angelo maldą, popiežius Benediktas XVI dar keletą žodžių skyrė svarbiam pastarųjų dienų įvykiui – Airijos respublikos armijos sprendimui galutinai atsisakyti ginkluotos kovos. Tai iš tiesų džiugi žinia,- sakė popiežius,- ryškiai išsiskirianti iš pastarųjų dienų skaudžių įvykių konteksto. Popiežius linkėjo pastovios taikos Šiaurės Airijai ir meldė jai Mergelės Marijos, šv. Petriko ir visų Airijos šventųjų užtarimo.
All the contents on this site are copyrighted ©.