2005-06-30 09:19:10

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána na sviatok svätých Petra a Pavla


Vatikán: Benedikt XVI. sa po skončení svätej omše ukázal v okne svojej pracovne a spoločne s veriacimi na námestí svätého Petra sa pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána.
 
Pred ňou v príhovore opätovne pripomenul dnešný sviatok svätých Petra a Pavla. „Ide o sviatok, ktorý sa osobitným spôsobom slávi v Ríme, kde obidvaja významní Kristovi svedkovia podstúpili mučenícku smrť a kde sa uctievajú ich relikvie“ – uviedol pápež.
 
V ďalšej časti príhovoru Benedikt XVI. upriamil pozornosť na pálium, ktoré je liturgickým znakom spoločenstva, ktoré spája Petrovo sídlo a jeho nástupcu s metropolitmi vo svete a všetkých opäť srdečne pozdravil.
 
Na záver svojho pozdravu adresoval osobitné slová delegácii ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu, ktorá každoročne prichádza do Ríma na sviatok svätých Petra a Pavla.
 
„Nech nám Panna Mária vyprosí, aby Petrova služba Rímskeho biskupa sa nestala kameňom úrazu, ale podporou na ceste jednoty a nech nám pomôže čo najskôr dosiahnuť Kristovu túžbu: „aby jedno boli“ – uviedol vo svojom príhovore pred dnešnou modlitbou Anjel Pána Benedikt XVI.All the contents on this site are copyrighted ©.