2005-06-29 08:56:09

Začal sa proces beatifikácie Jána Pavla II.


Rím: Proces blahorečenia pápeža Ján Pavla II., sa začína v 87. deň po jeho smrti, čo je rekordne krátko v modernej dobe.
 
Do čias Pavla VI. muselo od smrti prejsť 25 rokov, teraz je to iba päť, no v prípade blahoslavenej Matky Terézie z Kalkaty stačil jeden rok.
 
V prípade Jána Pavla II. prakticky sa proces začína v zmysle santo subito – ihneď svätý, ako to volal nadšený zástup počas jeho pohrebu 8. apríla a ako to aj povedal v homílii vtedy kardinál Jozef Ratzinger, dnes pápež Benedikt XVI.:
 
„Môžeme si byť istí, že náš milovaný Svätý Otec je dnes v okne domu nebeského Otca, vidí nás a žehná nám.“
 
Žiadosť o beatifikáciu Jána Pavla II. odovzdali dekanovi kardinálskeho zboru niektorí kardináli v rámci kongregácií kardinálov počas uprázdneného apoštolského stolca - sede vacante.
 
Dnešný začiatok beatifikačného procesu Jána Pavla II. oznámil Benedikt XVI. 13. mája v Bazilike svätého Jána v Lateráne na stretnutí s kňazmi Rímskej diecézy.
 
Postulátorom kauzy je poľský kňaz Slavomír Oder. Spolu s ďalšími členmi tribunálu - je ich šesť - zložili dnes prísahu o mlčanlivosti a o tom, že v súvislosti s kauzou neprijmú nijaké dary od nikoho.
 
Kardinál Camillo Ruini, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu 18. mája vydal dekrét, v ktorom žiada veriacich, aby posielali svedectvá, ktoré by mohli byť užitočné k procesu blahorečenia Jána Pavla II.
 
Prosí v ňom tiež o odovzdanie kópií všetkých písomností Karola Wojtylu, napríklad osobných listov, ktoré majú od Jána Pavla II.
 
Dvaja cenzori budú musieť prečítať všetky spisy Jána Pavla II.: dokumenty, knihy, články, prednášky, príhovory nielen z čias pontifikátu, ale aj pred ním. Doteraz už je zhromaždených 635 textov.
 
Všetci veriaci sú tiež vyzvaní, aby posielali informácie o milostiach, ktorých sa im dostalo na príhovor Jána Pavla II. Možno tak urobiť aj elektronickou poštou.
 
Emailová adresa znie: postulazione.giovannipaoloII@vicariatusurbis.org
 
Pri príležitosti otvorenia diecézneho procesu blahorečenia bolo dnes opätovne vytlačené vydanie Vatikánskeho denníka Osservatore Romano z 2. apríla tohto roku, teda dňa smrti pápeža. K denníku je pridaný aj testament Jána Pavla II.All the contents on this site are copyrighted ©.