2005-06-28 12:05:53

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Svätý Otec sa ako každú nedeľu, modlil spolu s pútnikmi i domácimi Rimanmi na Námestí svätého Petra pravidelnú modlitbu Anjel Pána. Predtým ich pozdravil týmito slovami:
 
Drahí bratia a sestry, pripravujeme sa na veľkú slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí v Ríme vlastnou krvou spečatili hlásanie evanjelia. V stredu 29. júna o pol desiatej budem predsedať svätej omši vo Vatikánskej bazilike.
 
Bude to významná príležitosť zdôrazniť jednotu a katolícky charakter Cirkvi. Na tejto slávnosti bude prítomná, ako aj predchádzajúce roky, osobitná delegácia vyslaná ekumenickým patriarchom z Konštantínopolu.
 
Pozývam rímskych veriacich, ktorí si uctievajú svätých apoštolov Petra a Pavla ako svojich zvláštnych patrónov, ale aj pútnikov a celý Boží ľud, aby prosili o ich nebeskú ochranu pre Cirkev a jej pastierov.
 
Koncom júna začína v krajinách severnej pologule letné obdobie a pre mnohých ľudí je to začiatok dovoleniek a prázdnin. Zatiaľ čo želám všetkým, aby mohli pokojne prežiť nejaký ten deň zaslúženého odpočinku a uvoľnenia, obraciam sa s výzvou k opatrnosti na tých, ktorí sa vydávajú na cesty do rozličných miest letného pobytu.
 
Žiaľ, každý týždeň a najmä na konci dochádza na cestách k dopravným nehodám, pri ktorých mnoho ľudí prichádza o život. Viac ako polovica z obetí sú mladí ľudia.
 
V posledných rokoch sa vykonalo mnoho preto, aby sa predišlo týmto tragickým udalostiam, ale môže sa - ba musí sa urobiť s prispením a nasadením všetkých omnoho viac.
 
Je treba brániť sa proti roztržitosti a nepozornosti, ktoré môžu v jedinom okamihu zničiť budúcnosť vlastnú i toho druhého. Život je cenný a jediný: je potrebné ho rešpektovať a vždy chrániť, samozrejme aj správnym a opatrným správaním sa na cestách.
 
Nech Panna Mária, ktorá nás sprevádza na každodennom putovaní životom, bdie na tými, čo cestujú nech obetiam nešťastí vyprosí Božie milosrdenstvo.
 
Jej, nebeskej Kráľovnej apoštolov, už takmer v predvečer slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, zverujeme Cirkev a jej misijné poslanie v celom svete.All the contents on this site are copyrighted ©.