2005-06-28 12:19:20

Pozastavený proces blahorečenia pátra Leóna Dehona


Vatikán: Páter León Dehon, zakladateľ Kongregácie kňazov Božského Srdca Ježišovho, známych pod menom dehoniáni, mal byť vyhlásený za blahoslaveného 24. apríla tohto roku.
 
Isté židovské kruhy z Francúzska však označili niektoré jeho spisy za antisemitské a na základe tohto obvinenia pápež Benedikt XVI. celý proces jeho blahorečenia odložil na neskôr. Svätý Otec rozhodne až na základe výsledkov vyšetrenia celej záležitosti osobitnou komisiou.
 
Páter Dehon sa narodil v roku 1843 vo Francúzsku a tam aj zomrel v roku 1925.
 
Skupina židov za antisemitský označila úryvok z jeho Sociálneho katechizmu, ktorý vydal v roku 1898 a za ktorý si zaslúžil prímenie „sociálny apoštol“.
 
O 6 rokov neskôr pápež Lev XIII. vydal svoju prvú encykliku Rerum novarum.
 
Dehoniáni, ktorí pôsobia aj v Taliansku, kde vydávajú časopis Il Regno vyjadrili sklamanie a bolesť nad oddialením blahorečenia svojho zakladateľa.
 
Podľa nich v inkriminovanom úryvku zo Sociálneho katechizmu nie je nič antisemitské, čo by bol napísal osobne páter Dehon. Spomínaný text je odrazom všeobecne rozšíreného presvedčenia vtedajšej francúzskej spoločnosti. Sociálny katechizmus nemá ideologický obsah.All the contents on this site are copyrighted ©.