2005-06-24 08:51:02

Benedikt XVI. potvrdil konanie Synody pre Afriku


Vatikán: Nový impulz pre novú evanjelizáciu. Tento cieľ by sa mala usilovať dosiahnuť osobitná synoda biskupov pre Afriku, o ktorej sa v stredu v talianskom pozdrave, na konci generálnej audiencie, zmienil pápež Benedikt XVI.
 
Členom špeciálnej rady, ktorá má na starosti prípravu Synody a v týchto dňoch rokuje v Ríme, povedal, že má v úmysle zvolať druhú osobitnú Synodu biskupov pre Afriku.
 
Prvá sa konala v roku 1994, a poznačili ju krvavé udalosti v oblasti veľkých jazier, ktoré si vyžiadali milióny obetí na ľudských životoch.
 
Spoločnosť v Afrike sa dodnes nezotavila z týchto rán a naliehavo potrebuje zmierenie, ku ktorému chce prispieť svojím ohlasovaním radostnej zvesti aj Katolícka cirkev v jednotlivých krajinách. (Avv 23.6.)All the contents on this site are copyrighted ©.