2005-06-22 15:19:55

Bp I. Jeż odznaczony


Bp Ignacy Jeż, otrzymał 22 czerwca Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Order wręczył ambasador Niemiec w RP Reinhard Schweppe.


Wręczając order, ambasador dziękował bp Jeżowi za to, że poświęcił swoje życie pojednaniu polsko-niemieckiemu. Przypomniał, że 40 lat temu polscy biskupi wystosowali list do biskupów niemieckich, w których padły słowa: Wybaczamy i prosimy o wybaczenie.


Bp Ignacy Jeż w 1942 roku został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po wyzwoleniu był m.in. rektorem kursu wstępnego Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Katowickiej. W 1960 roku został biskupem pomocniczym w Gorzowie Wielkopolskim, a w 1972 biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Od 1992 roku jest biskupem-seniorem.


R. Łączny KAI All the contents on this site are copyrighted ©.