2005-06-21 08:46:56

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. v nedeľu na Námestí svätého Petra pred modlitbou Anjel Pána okrem iného povedal:
 
„Drahí bratia a sestry!
 
Zajtra, 20. júna, sa slávi Svetový deň utečencov, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov, aby sa tak udržiavala živá pozornosť ku problémom tých, ktorí sú nútení opustiť svoju vlasť.
 
Jeho tohtoročná téma „Odvaha byť utečencom“ kladie dôraz na silu ducha, ktorá si vyžaduje rozhodnutie zanechať všetko, niekedy dokonca aj rodinu, aby človek unikol pred veľkými ťažkosťami a nebezpečím.
 
Kresťanské spoločenstvo cíti svoju blízkosť k tým, ktorí prežívajú túto bolestnú situáciu a usiluje sa o to, aby im pomáhalo a rozličnými spôsobmi im prejavilo svoj záujem a lásku, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami solidarity, aby každý, kto sa ocitol ďaleko od svojej krajiny, cítil Cirkev ako svoju vlasť, kde nikto nie je cudzincom.
 
Láskyplná pozornosť kresťanov k tým, čo sa nachádzajú v ťažkostiach a ich angažovanie sa za budovanie solidárnejšej spoločnosti, sa neustále živí aktívnou a vedomou účasťou na Eucharistii.
 
Kto sa živí vierou v Krista pri eucharistickom stole, prijíma tak aj Ježišov životný štýl, ktorý je štýlom pozornej služby najmä tým najslabším a najviac postihnutým ľuďom. Účinná láska je totiž meradlom, ktoré potvrdzuje čistotu našich liturgických slávností (porov. Ap. list Mane nobiscum Domine, 28).
 
Kiež by Rok Eucharistie, ktorý prežívame, pomohol diecéznym a farským spoločenstvám oživiť túto schopnosť vychádzať v ústrety toľkým biedam nášho sveta.
 
Dnes chceme materskej ochrane Panny Márie zveriť najmä tých mužov a ženy, ktorí žijú ako utečenci. Ona sama, spolu so svätým Jozefom a malým Ježišom skúsila horkosť vyhnanstva, keď krutosť Herodesovho prenasledovania donútila Svätú rodinu ujsť do Egypta (Mt 2,13-23).
 
Poprosme Svätú Pannu, aby sa títo naši bratia a sestry na svojej ceste stretávali s prijatím a pochopením.All the contents on this site are copyrighted ©.