2005-06-20 14:04:23

Noví blahoslavení: Ladislav Findysz


Poľsko: Arcibiskup Varšavy a prímas Poľska, kardinál Jozef Glemp slúžil v nedeľu v hlavnom meste našich severných susedov slávnostnú svätú omšu, počas ktorej v mene pápeža Benedikta XVI. vyhlásil troch nových blahoslavených.
 
Boží sluha Ladislav Findysz bol prvý katolícky kňaz, ktorý zomrel mučeníckou smrťou ako obeť komunizmu.
 
Počas II. svetovej vojny bol správcom farnosti v mestečku Nowy Zmigród, v juhovýchodnej časti krajiny, asi 20 kilometrov od slovensko-poľskej štátnej hranice, v blízkosti priesmyku Dukla.
 
Tam pôsobil ešte aj v čase stalinizmu a komunizmu. Ako kňaz slúžil a pomáhal všetkým obyvateľom bez rozdielu vyznania a rasy: Židom, Rómom, Lemkom. Pre všetkým bol duchovnou a morálnou autoritou.
 
Zato, že vyzýval k intenzívnemu duchovnému životu, že sa usiloval usporiadať zmiešané manželstvá, že povzbudzoval rodičov, aby svoje deti vychovávali vo viere a lásku ku Kristovi, ho komunisti obvinili z porušovania platných štátnych zákonov.
 
Bol súdený a odsúdený na dva a pol roka väzenia. Vo väzbe, na výstrahu ostatným kňazom, bol však týraný a v dôsledku toho aj zomrel ako mučeník pre Krista. Vo svojom živote sa vyznačoval duchom modlitby a lásky ku Kristovi. Usiloval sa až do konca byť kňazom podľa jeho, Božského Srdca.All the contents on this site are copyrighted ©.