2005-06-20 14:06:38

Noví blahoslavení: Ignác Klopotowski


Poľsko: Arcibiskup Varšavy a prímas Poľska, kardinál Jozef Glemp slúžil v nedeľu v hlavnom meste našich severných susedov slávnostnú svätú omšu, počas ktorej v mene pápeža Benedikta XVI. vyhlásil troch nových blahoslavených.
 
Boží sluha Ignác Klopotowski sa narodil 20. júla 1886 v Korzeniowke v hlboko veriacej kresťanskej rodine. Po štúdiu filozofie a teológie bol v roku 1891 vysvätený za kňaza pre diecézu Lublin.
 
Okrem pastoračnej činnosti bol aj profesorom v diecéznom seminári. V roku 1908, z rozhodnutia predstavených, sa presťahoval do Varšavy, kde založil tlačiareň. Tu v roku 1920, so súhlasom vtedajšieho apoštolského nuncia Achille Rattiho, neskoršieho pápeža Pia XI., založil Kongregáciu sestier Preblahoslavenej Panny Márie z Loreta.
 
Zomrel v povesti svätosti 7. septembra 1931 vo Varšave.
 
Vo svojej pastoračnej kňazskej činnosti sa vyznačoval láskou k sirotám, nezamestnaným a chudobným vo všeobecnosti. Pre nich založil a financoval sirotince, školy a útulky. Charakteristickou črtou jeho činnosti bol apoštolát prostredníctvom masmédií.All the contents on this site are copyrighted ©.