2005-06-20 14:09:08

Noví blahoslavení: Bronislav Markiewicz


Poľsko: Arcibiskup Varšavy a prímas Poľska, kardinál Jozef Glemp slúžil dnes v hlavnom meste našich severných susedov slávnostnú svätú omšu, počas ktorej v mene pápeža Benedikta XVI. vyhlásil troch nových blahoslavených.
 
Boží sluha Bronislav Markiewicz sa narodil 13. júla 1842 v Pruchniku. Bol kňazom diecézy Przemysl.
 
Po 18 rokoch horlivej a plodnej pastoračnej činnosti v diecéze, v roku 1885 vstúpil k saleziánom. V Turíne sa osobne zoznámil so svätým Jánom Boskom, ktorého istý čas bol žiakom.
 
V roku 1897 založil ženskú a mužskú vetvu rehoľnej Kongregácie svätého Michala Archanjela. Zomrel 29. januára 1912 v rodnom Poľsku, v Miejsce Piastowe.
 
Nový blahoslavený sa vyznačoval skalopevnou vierou v Boha, v starostlivú Božiu prozreteľnosť, a bol veľkým ctiteľom Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.
 
Kto je ako Boh? – bolo jeho životným heslom. Vo svojom živote dokázal zosúladiť manuálnu, intelektuálnu a duchovnú prácu.All the contents on this site are copyrighted ©.